Arkadaşlar sayfamda başka döngüde olduğu için sayfalama yapamadım, 20'şerli sayfalamak istiyorum.<%
strSQL = "SELECT * FROM uyeler WHERE kullanici_adi='"&Session("uye_adi")&"'"
Set ks1 = baglanti.Execute(strSQL)
%>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 590px">
<tr>
<td>
<table width="370" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tborder">
<tr>
<td><table cellspacing="3" style="width: 589px">
<tr>
<td height="18" colspan="3" align="center" bgcolor="#D5D5FF"><strong class="emval">
Kullanıcı Bilgileri </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="102">Kullanıcı Adınız </td>
<td width="1">:</td>
<td width="247"><%=ks1("kullanici_adi")%></td>
</tr>
<tr>
<td>E-Mail Adresiniz </td>
<td>:</td>
<td><%=ks1("email")%></td>
</tr>
<tr>
<td height="18" colspan="3" align="center" bgcolor="#D5D5FF"><strong class="emval">
Kayıtlı Talepler </strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<table align="center" cellspacing="3" style="width: 580px">
<%
hata = Cint(Request.QueryString("hata"))
%>
<%
if hata > 0 Then
%>
<tr>
<td class="uyari"><strong>Hatalar:</strong> Göndermiş olduğunuz resimlerden bazıları veya tamamı aranılan kriterlere uymamıştır. Kayıt yapılmıştır ancak kriterlere uymayan resimler sisteme eklenmemiştir. Yeniden resim eklemek isterseniz taleplerım bölümünden düzenle diyerek (<img src="images/edit-yellow.gif" width="14" height="14" />) yeni resimler ekleyebilirsiniz.<br /><hr /></td>
</tr>
<%
End if
%>
</table>
<table width="580" class="style2">
<tr>
<td width="52" bgcolor="#CCCCCC" class="style3"><strong>&nbsp;Emval</strong></td>
<td width="112" bgcolor="#CCCCCC" class="style3"><strong>&nbsp;İl</strong></td>
<td width="115" bgcolor="#CCCCCC" class="style3"><strong>&nbsp;İlçe</strong></td>
<td width="82" bgcolor="#CCCCCC" align="center" class="style3"><strong>Tarih</strong></td>
<td width="57" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="style3"><strong>Ekon.K.</strong></td>
<td width="102" align="center" width="250" bgcolor="#CCCCCC" class="style3"><strong>Miktar</strong></td>
<td width="70" align="center" bgcolor="#CCCCCC" class="style3" colspan="3"><strong>Durum</strong></td>
</tr>
</table>
<table align="center" cellspacing="3" width="580">

<%
strSQL = "SELECT * FROM talepler WHERE ekleyen ="& Session("OnlineUyeId") &" ORDER BY id DESC"

Set ks2 = baglanti.Execute(strSQL)
kayit_sayisi = 0
Do While Not ks2.EOF
kayit_sayisi = kayit_sayisi+1
%>
<tr>
<td width="52" align="left" style="height: 22px"><%=ks2("emval")%></td>
<td width="112" align="left" style="height: 22px"><%=ks2("il")%></td>
<td width="115" align="left" style="height: 22px"><%=ks2("ilce")%></td>
<td width="82" align="left" style="height: 22px"><%=ks2("tarih")%></td>
<td width="57" align="center" style="height: 22px"><%=ks2("ekon_kod")%></td>
<td width="102" align="right" style="height: 22px" ><%=para_bol(ks2("miktar"))%> TL&nbsp;</td>
<td width="70" align="center" style="height: 22px"><%if ks2("durum") = "Geçici" Then%>
<a href="default.asp?icerik=19&amp;talep_id=<%=ks2("i d")%>">
<img src="images/edit-yellow.gif" alt="Düzenle/Gönder" width="13" height="13" border="0"></a>
<a href="talep_sil.asp?talep_id=<%=ks2("id")%>"><img src="images/deleteover.gif" alt="Kaydı Sil" width="14" height="14" border="0"></a>
<%Else%><%=ks2("durum") %><%End if%></td>
</tr>
<%
ks2.MoveNext
Loop
%>
</table></td>
</tr>

</table></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam Kayıt: <strong><%=kayit_sayisi%></strong></td>
</tr>
</table>
<%
ks1.Close
ks2.CLose
Set ks1 = Nothing
Set ks2 = Nothing
%>