Üreticiden:

Space Nuke nedir?
Web sitesi yapmayi biLmeden site sahibi oLmaktir.
Evet HtmL biLmeden yonetebiLirsiniz.
Fakat, HtmL biLginiz varsa, Cok daha iyiLerini yaparsiniz.
Bunu kuLLandikCa, farkini fark edeceksiniz.
Siz sadece hayaL edin

Script, ucretLi ve ucretsiz iki tipte daGitiLir.
Bu projeye destek oLmak isteyenLere kapimiz aCiktir.
Scripti kuLLandiGiniz zaman bize destek vermiS oLursunuz
Ama gonuL vermeniz, asiL isteGimiz.
Amacimiz; Dunyanin en iyi Hazir PortaL Sistemi oLmak.
inS.buna tum Spacenuke gonuL verenLeri iLe uLaSacaGiz.

Bu scripti iLk TurkCe oLarak yayinLadik. ingiLizce diL desteGini de 2008 iCinde yayinLamayi duSunuyoruz.

Spacenuke iLe neLer yapiLabiLir ?

1 - Haber sitesi
2 - Forum sitesi
3 - Video sitesi
4 - Resim sitesi
5 - DownLoad sitesi
6 - Link sitesi
7 - Yazi / MakaLe sitesi
8 - Fikra sitesi
9 - Oyun sitesi
10 - Animasyon sitesi
11 - KiSiseL site
12 - Dernek / Koy sitesi
13 - OkuL sitesi
14 - iLan sitesi
15 - GeneL site


Spacenuke DaGitimi

ucretsiz Surum.
BeLirLi bir rekLam aLani karSiLiGinda, bedava kuLLanim hakki tanir.
Spacenuke ismi kaLdiriLamaz. Sadece AyarLardan, rekLamLar kaLkar. Asp dosyasindan siLinemez.
Her turLu hakki kendinde sakLi tutar. Bu konuda bir hak taLep ediLemez.
Bu konudaki yapiLan yanLiSLikLardan, yapan kiSi sorumLudur !!!

ucretLi Surum
RekLam aLanLari kaLdiriLir.
Sonraki versionLarda uygun fiyata version yukseLtiLir.
KodLarda buLunan bir hatadan doLayi, teknik destek veriLir.
isteGe uygun, farkLi tipLere uygun yaziLimLar iLe geLiStiriLir.


Spacenuke Bayii Programi

Spacenuke sistemi iLe hazirLanmiS urunLerin satiSinda bayimiz oLmak isteyenLer bize uLaSabiLir.
Bayimiz oLmayan kiSi yada firmaLardan, ucretLi tipini aLmaz yasaktir. Sizde sorumLu oLursunuz.


Teknik Destek

Spacenuke sistemLeri hakkinda destek aLmak iCin bize e-maiL iLe uLaSabiLirsiniz...
HiC biLgisi oLmayan kiSiLer bize yardim iCin yazmasinLar. BiLmeyene destek oLunmaz oGretiLir.
EGer ki, Spacenuke CaLiStiramadiysaniz, Lutfen ucretLi bir hizmetimizi aLarak bunu deneyin.
Bu sayede rahat etmiS oLursunuz. Cunku Spacenuke koLay kuruLumLu bir sistemdir.
EGer ki, iyi biLiyorsaniz, . Spacenukenin ne kadar koLay bir sistem oLduGunu anLayacaksiniz

Demo : Tikla
indirmek icin : Tikla