Php ile Merkez Bankasından doviz kurları almak için aşağıdaki kodları doviz.php olarak kaydedip sitenize yukleyin

PHP- Kodu:
<? 
// php doviz kuru 

 
echo'<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>'
 
$currency = array( 
"USD" => ""
"EUR" => ""
 
); 
 
 
$convert = array( 
"isim" => "İsim"
"forexbuying" => "Alış"
"forexselling" => "Satış"
 
); 
 
 
$content file_get_contents("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml"); 
foreach(
$currency as $code => $arr){ 
preg_match("'<currency Kod=\"(".$code.")\".*>(.*)</currency>'Uis",$content,$crst); 
foreach(
$convert as $field => $value){ 
preg_match("'<".$field.">(.*)</".$field.">'Uis",$crst[2],$frst); 
$currency[$code][$value] = $frst[1]; 


 
 
$sen="<pre>".print_r($currency,true)."</pre>"
 
$sen1=str_replace('(','',$sen); 
$sen2=str_replace(')','',$sen1); 
$sen3=str_replace('Array','',$sen2); 
$sen4=str_replace('[USD] =>','',$sen3); 
$sen5=str_replace('[EUR] =>','',$sen4); 
$sen6=str_replace(' ','',$sen5); 
$sen7=str_replace('<pre>','',$sen6); 
$sen8=str_replace('</pre>','',$sen7); 
$sen9=str_replace('[İsim]=>','',$sen8); 
$sen10=str_replace('AMERİKANDOLARI','<tr><td rowspan=2 bgcolor=f0f0f0><font size=2>USD</font></td><td bgcolor=f0f0f0>',$sen9); 
$sen11=str_replace('[Alış]=>','<font size=2>Alış</font></td><td bgcolor=f0f0f0><font size=2>',$sen10); 
$sen12=str_replace('[Satış]=>','</font></td></tr><tr><td bgcolor=f0f0f0><font size=2>Satış</font></td><td bgcolor=f0f0f0><font size=2>',$sen11); 
$sen13=str_replace('EURO','</td><tr><td rowspan=2 bgcolor=f0f0f0><font size=2>EURO</font></td><td bgcolor=f0f0f0>',$sen12); 
 
echo
"<table width='100%' border='0' cellspacing='1' cellpadding='1'> 
<tr bgcolor='c0c0c0'> 
<td colspan='2'><div align='center'><b>TCMB Döviz Kuru</b> </div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width='80%' rowspan='4'> 
 
<table width='100%' border='0' cellpadding='1' cellspacing='1'> 
 
$sen13"
 
echo
"</td></tr></table></td> 
<td width='20%' bgcolor=f0f0f0><font size=2>YTL</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor=f0f0f0><font size=2>YTL</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor=f0f0f0><font size=2>YTL</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor=f0f0f0><font size=2>YTL</font></td> 
</tr> 
</table></td></tr></table>"

 
?>