Spf Kaydı : açılımı Sender Policy Framework

Spf, alanınız adına hangi posta sunucularının posta gönderme izni olduğunu tanımlayan Alan Adı Hizmeti (DNS) kaydı türüdür.

Spf kaydının amacı, istenmeyen posta gönderen kişilerin alanınızda sahte gönderen adresleriyle ileti göndermesini engellemektir.

Alıcılar spf kaydına, sizin alanınıza ait gibi görünen bir iletinin yetkili bir posta sunucusundan gelip gelmediğini belirlemek için başvurabilir.