Kredi Kartına Uygulanan Temerrüt Faizine İtiraz Dilekçesi, Kredi Kartı Faizine İtiraz Dilekçesi Örneği,banka kredi kartı aidatı geri alma ,dilekçe örnekleri

Kredi kartı borçlarına temerrüt faizi uygulanarak icra takibi aşamasına gelen kişiler bankaya itiraz edebilirler. Hakkında henüz kanuni takip başlatılmamış olan tüketiciler kanunun yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde bankaya yazılı olarak başvurarak Banka tarafından kendilerine ihtar edilen borcun yasanın ilgili hükmüne göre yeniden hesaplanarak ödeme planı çıkarılmasını isteyebilirler.

Kredi Kartı Faizine İtiraz Dilekçesi Örneği.rar