İcra Müdürlüğüne Mal Beyanı Dilekçesi Nasıl Yazılır? ,İcra Müdürlüğüne Mal Beyanı Dilekçesi,Mal Beyanında Bulunma Dilekçe Örneği,Mal Beyanı Dilekçesi Örneği

Mal Beyanında Bulunma Dilekçesi Örneği

.. İcra Müdürlüğü 'ne

DOSYA NO :

MAL BEYANINDA


BULUNAN BORÇLU :

KONU : Mal beyanımdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Alacaklı tarafından yukarıda esas no.su ve icra müdürlüğü belirtilen icra dosyası ile aleyhime yapılan icra takibi ile ilgili olarak yasal zorunluluk gereği süresinde mal beyanımı bildiriyorum.

2- Borcu kabul ediyorum. Ancak ödeme gücüm bulunmamaktadır. Üzerime kayıtlı hiçbir menkul ya da gayrımenkul malım ya da gelirim, üçüncü şahıslarda her hangi bir hak ve alacağım bulunmamaktadır. Geçimimi ailemin katkılarıyla sürdürmekteyim.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

T.SONUCU : Mal beyanı dilekçemin kabulü ile dosyaya konulmasını talep ederim.

BORÇLU


NOT: İcra Ödeme Emrini tebellüğ ettiğiniz tarihten itibaren en geç 7 (Yedi) gün içinde aynı İcra Müdürlüğüne verilmek üzere dilekçenizi veriniz. Bu dilekçeden 2 nüsha alınız. Birini İcra Müdürüne “Alındı Onayı''nı yazdırıp imzalatınız ve saklayınız.