Staj dilekçesi nasıl yazılır,Staj Dilekçe Örneği. …………………………… A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ'NE

………………..


…………….. Üniversitesi ………… Meslek Yüksek Okulu …………………………………….. Bölümü …………… numaralı 1. sınıf öğrencisiyim. Zorunlu olan yaz stajımı ………………………………… tarihleri arasında fabrikanızda yapmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Tarih
İsim Soyisim
İmza