....... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

KONU : Yaş Düzeltme İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …, …/…/… tarihinde ....’de doğmuştur. Fakat nüfus cüzdanında doğum tarihi, …/…/…olarak yazılmıştır. Bu yanlışlık … Hastanesi’ne başvurulması sonucunda ortaya çıkarılacaktır.

2-) Müvekkilimin, ileride meydana gelebilecek istenmeyen durumlar karşısında mağdur olmaması ve manevi bir zarara uğramaması için, doğum tarihinin doğru olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

3-) Şuanda önemli bir sorun olmamakla birlikte, müvekkilimin yaşının düzeltilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 39 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları, doktor raporları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin doğum tarihinin …/…/… olarak düzeltilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av