....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : … Mahkemesinin …/…/… Tarih ve …/… Sayılı Kararının Türkiye’de Tenfizi Talebi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ile davalı … Mahkemesinin …/… sayılı kararı ile boşanmıştır.

2-) Bu boşanma kararına göre müvekkilime çocuklarının velayeti verilmiştir. Ayrıca çocuklar için öngörülen nafakanın müvekkilime ödenmesine mahkemece karar verilmiştir.

3-) Davalı, mahkeme kararı kesinleşmesine rağmen nafaka borcunu uzun süreden beri ödememektedir.

4-) Davalının Türkiye’de … tapu kayıtlı … hektar tarlası hakkında icra takibi yapmak istediğimiz için tenfiz istemek zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2675 S. K. m. 34 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Mahkeme kararı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, … Mahkemesinin …/…/… tarih ve …/…/ sayılı kesinleşmiş kararının tenfizine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.