... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNETANIMA İSTEYEN :

TARAF

VEKİLİ :

KARŞI TARAF :

TANIMA İSTENEN

HÜKÜM VE ÖZETİ :Almanya Hannover Aile Mahkemesinin vermiş olduğu … sayılı ve …./…./……. Tarihli Boşanma Kararı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda tarih, no, mahkeme ve özeti belirtilen kesinleşmiş mahkeme ilamının tanınmasını vekaleten arz ve talep ederim…./…/….

TANIMA İSTEYEN TARAF VEKİLİ

Av.