.....MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Gayrimenkullerin Paylaştırılması İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin annesi …, …/…/… tarihinde bir maganda kurşunu sonucu vefat etmiştir. Müvekkilimle birlikte 3 adet mirasçı vardır.

2-) Muristen … adresinde 8 katlı iş hanı, … adresinde 100 dönüm tarla miras kalmıştır. Müvekkilim ve diğer mirasçılar terekenin paylaşımı konusunda anlaşmaya varamamışlardır.

3-) Bu nedenlerden dolayı mahkemenize başvurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 642 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müşterek iş hanının ve tarlanın paylaştırılmasına, paylaştırılması mümkün olmaz ise satılarak paraya çevrilmesine, bedelin paylar oranında bölüştürülmesine, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.