...CEZA MAHKEMESİ’NE


DOSYA NO :

DAVADAN FERAGAT

EDEN :

VEKİLİ :

SANIKLAR :

KONU : Davadan vazgeçme beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR :

1-) Sanık hakkındaki şikayetimizden feragat ediyoruz.

2-) Dolayısıyla davamın tüm hukuki neticelerinden feragat ettiğimizi beyan ediyoruz.

3-) İstemimiz doğrultusunda işlem yapılmasını talep ederiz.

Feragat Eden Vekili

Av.