SULH SÖZLEŞMESİ


Aşağıda imzası bulunan bizler, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya ile görülmekte olan … davasındaki uyuşmazlığı, aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve bu sulh sözleşmesini …/…/… günü yapılacak duruşmada mahkemeye ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı haline getirilmesini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

1-) ………..

2-) ………..

3-) Her iki tarafın yaptığı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri kendi üzerinde kalacak, bu konuda karşı taraftan herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. …/…/…


Davacı Davalı