....... MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : … TL. Fazla Maaş Ödemesinin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Geri Alınması İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı …, müvekkilim olan … A.Ş.’de pazarlama sorumlusu olarak çalıştırılmakta iken … tarihinden itibaren iki aylık süre ile pazarlama ve dağıtımda bulunmak amacıyla Türkiye genelinde tura çıkmıştır.

2-) Tura çıkacak olması nedeniyle davalı …’ya şirketimiz veznesinden iki aylık maaşı olan …TL. ve harcırah olarakta …TL.’lik bir ödemede bulunulmuştur.

3-) Ancak davalı …, iki aylık maaş tutarını ve harcırahını aldıktan sonra pazarlama ve satış görevini yerine getirmemiş, yurt dışına çıkarak iki ay tatil yapıp geri dönmüş ve hiç satış yapamadığını ileri sürmüştür. Bunun üzerine Şirketimizin, davalının Türkiye genelinde tura çıkmış olduğu tarih olan …/…/… tarihinden itibaren işine son verdiğini, kendisine yapılan …TL.’lik ödemeyi şirket veznesine iade etmesini yazılı olarak ihtar etmiş olmasına rağmen davalı geri ödemeye yanaşmamıştır.

4-) Bu nedenlerle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 818 S. K. m. 61 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Davalıya yapılan ödemeye ilişkin makbuzlar, davalıya çekilen ihtarname, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı …’ya yapılan yanlış ödeme tutarı olan …TL.’nin iadesinin yazılı olarak talep edildiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.