… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINAYAKINAN :

VEKİLİ :

SANIK :

SUÇ : Nafaka İlamının Gereklerini Yerine Getirmeme.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

1-) Sanık …, … Mahkemesinin …/…/… tarihli …/… sayılı kesinleşen kararıyla her ay … TL. ödemeye mahkum edilmiştir.

2-) Sanık, karar tarihinden bugüne kadar geçen sürede nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.

3-) Bu nedenlerle sanıktan şikayetçiyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 344 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nafaka ilamı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle sanığın, nafaka ilamını yerine getirmemesinden dolayı cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz. .../…/…

Yakınan Vekili

Av.