… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Davalının ortak yere haksız müdahalesinin önlenmesi ve yapılan eklentinin kaldırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimin paydaşı bulunduğu … mahallesi … sokakta … ada ve … parsel sayılı taşınmaz apartmanın ortak yerlerinden sayılan ön bahçesine davalı, haksız olarak, kapalı bir garaj yapmış ve böylece ortak mülkiyete müdahale etmiş bulunmaktadır.

2- Davaya konu olan garajın kaldırılması, ortak mülkiyet olan bahçenin eski hale getirilmesi ve davalının haksız müdahalesinin önlenmesi için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Kat Mülkiyeti Yasasının 15.maddesi

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, sözleşme, ihtarname, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Davalının ortak mülkiyete haksız müdahalesinin önlenmesini,ortak yere izinsiz olarak yaptırılan kapalı garajın kaldırılarak bahçenin eski hale getirilmesini,mahkeme giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.