....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : …TL. Tazminat İstemi.


AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde … plakalı kamyonetiyle … kavşağında yeşil ışığın yanması sonucu hareket etmiş davalı sağ taraftan hızlı bir şekilde gelmek suretiyle … plakalı otobüsüyle müvekkilime çarpmıştır.

2-) Müvekkilimin bu kazada hiçbir kusuru yoktur. Bu konu kaza yeri tutanağı ve polis kameralarıyla açıkça ortaya çıkacaktır.

3-) Müvekkilimin kamyonunda kaza sonucu …TL.’lık hasar meydana gelmiştir. Davalı masrafları ödemeyi taahhüt etmesine rağmen bu zamana kadar herhangi bir ödeme de bulunmamıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 2918 S. K. m. 85 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Delil tespit raporu, bilirkişi raporu, kamera kayıtları, tanık beyanları, faturalar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak üzere, …TL. tazminatın kanuni faizleriyle birlikte davalıdan alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av