....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Mirasın Reddi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin babası …, …/…/… tarihinde trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Müvekkilim dışında … adet mirasçı vardır.

2-) Muris sağlığında birçok harcama yapmış ve yüklü miktarda borç altına girmiştir.

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim, babasından kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 606 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin, mirasın reddine ilişkin istemlerinin kabul edilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.