....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin annesi muris …. …/…/… tarihinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

2-) Müvekkilim ve diğer mirasçılar önünde …/…/… tarihinde açılan vasiyetname uyarınca müvekkilim mirastan mahrum bırakılmış ve kendisine düşen miras payı davalı … ‘ya vasiyet edilmiştir.

3-) Müvekkilim ile muris annesi arasında ölene kadar küçük boyutta tartışmalar olsa da bunlar hiçbir zaman fiziki veya sözlü şekilde şiddet derecesine ulaşmamıştır. Müvekkilimin miras dışı bırakılmasını anlamamız mümkün değildir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 510 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, veraset ilamı, vasiyetname, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin mirasçılıktan çıkarılmasının iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.