Vakıfkar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilecek. 657 Sayılı Devlet Mermurları Kanununa tabi Müfetiş Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan sınav yapacak.

Sınavın her iki bölümü de Ankara'da yapılacak.

Alınacak Personelin Görev yeri: Genel Müdürlük
Sınıfı: GİH
Ünvanı: Müfettiş Yardımcısı
Kadro Derecesi: 7
Kadro Sayısı: 15

Sınava Katılma Şartları

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak

- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

- 01.01.2016 tarihi itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak