Danıştay Başkanlığı Doktor Alım İlanı 2016,Danıştay Doktor Alım İlanı,Danıştay Başkanlığı Personel (Doktor) Alım İlanı

Danıştay Başkanlığı memur olarak istihdam edilmek üzere doktor alımı yapılacağını açıkladı. Danıştay Başkanlığı , Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile verdiği ilana göre açıktan atama yoluyla doktor alımı yapılacağını duyurdu. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınav yoluyla istihdam edilecektir.

Danıştay Başkanlığı Doktor Alım İlanı 2016 için alınacak personel Daire Tabibi olarak çalıştırılacaktır. Dahiliye uzmanı olan kişilere atamada öncelik verilecektir. Tıp fakültesi mezuniyeti aranılan ilan için detaylı başvuru şartları altta ki gibidir.

ALINACAK PERSONEL
- Doktor: 1 Kişi

ŞARTLAR
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
- Tıp fakültesi mezunu olmak
- Uzman tabip veya tabip unvanını almış olmak.

Danıştay Başkanlığı Doktor Alım İlanı 2016 için başvurular 29 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp 4 Mart 2016 Cuma günü 17:30’da sona erecek olup, Danıştay Başkanlığı’na şahsen ve bizzat yapılacaktır. Başvurusu kabul edilenlere ilişkin sınav, sözlü sınav şeklinde Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir yolu 10.KM) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup sözlü sınav tarihi ve sözlü sınava alınacaklar ayrıca duyurulacaktır.

İlanın tam metnini ve Başvuru formunu T.C. Danıştay Başkanlığı Resmi Web Sitesi adresinden temin edilebilir.