Visual Basic te açmış olduğumuz forma 4 tane label 1 tane de timer ekleyelim. Label ların caption larına sayısal değer olarak o yazalım ve aşağıdaki kodları ekleyelim.

Not: Timer'ın Interval'ini Properties den 47 yapalım.

Private Sub Label1_Click()
If Label1 = "24" Then
Label1 = "0"
End If
End Sub

Private Sub Label2_Change()
If Label2 = "60" Then
Label2 = "0"
Label1 = Val(Label1) + 1
End If
End Sub

Private Sub Label3_Change()
If Label3 = "60" Then
Label3 = "0"
Label2 = Val(Label2) + 1
End If
End Sub

Private Sub Label4_Change()
If Label4 = "100" Then
Label4 = "0"
Label3 = Val(Label3) + 1
End If
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Label4 = Val(Label4) + 5
End Sub