Pointer :

Picture Box (Resim Kutusu) : Resimlerin gösterilmesini sağlar.

Private Sub Form_Load()
Picture2.Picture = LoadPicture("c:\windows\Dalgalar.bmp")
End Sub


Label (Etiket): Form üzerinde bilginin gösterilmesini sağlar.

Private Sub Form_Load()
Label2.Caption = "Lütfen Adınızı ve Soyadınızı Giriniz:"
End Sub

Private Sub Form_Load()
Label2.Caption = "Lütfen Adınızı ve Soyadınızı Giriniz:"
Label2.AutoSize = True
End Sub


TextBox (Metin Kutusu): Bilgi girişi için kullanılır.

Kod penceresinde iki liste kutusu bulunmaktadır. İlk liste kutusunun adı Object, 2. liste kutusunun adı ise Procedure dür. Object de nesneler, Procedure de ise o nesnenin gerçekleştirebileceği olaylar bulunmaktadır.


Private Sub Text2_Change()
MsgBox "change olayı"
End Sub


Private Sub Text2_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
MsgBox "key down olayı"
End Sub


Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
MsgBox "key press olayı"
End Sub


Private Sub Text2_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
MsgBox "key up olayı"
End Sub
Private Sub Text2_Change()
Text1.Text = Text2.Text
End SubPrivate Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then MsgBox Text2.Text
End Sub


Frame (Çerçeve)

Kontrolleri gruplamak için kullanılır. Çerçeve içinde bulunan kontrollerin toplu olarak özellikleri düzenlenebilir. Örneğin Enabled ve Visible özellikleri toplu olarak düzenlenebilir. Çerçevenin hareketiyle içindeki tüm kontrol de taşınır.


Command Button (Komut Düğmesi)

Bir işlemin başlatılması için kullanılır.
Caption=”&Çıkış” ----ALT Ç

Private Sub Command1_Click()
End
End Sub


Butona resim eklemek için style=1 olmalı.