Varyatör. İngilizce variation kelimesi değişme manasında. Hızın değişmesi, sıcaklıktaki değişim gibi teknik manada kullanılır. Varyatör mekanizması ise devir değişimini sağlayan bir mekanizmadır. Şanzuman dediğimiz vitesli geçiş yapan sistemler gibi devir oranını değiştirir. Giriş devri ile çıkış devri farkı(oranı) arttıkça kuvvet farkı da artar. Normal şanzumanlarda farklı dişli çiftleri olur, devir değiştirmek için kullanılan dişli çifti değiştirilir. Yani dişli çifti sayısı kadar devir oranı değiştirme imkanı olur.
Varyatör birbirine kayışla bağlı iki kasnağın birbirini döndürmesi ile gücü ileten sistemdir. Kasnaklar kayışı iki adet konik yüzeyler arasında tutar. İki kasnakta da konik iki yüzey kayışı sıkıştırır. Eğer bu iki konik tabaka birbirine yaklaşırsa, konik eğimin dışa doğru bastırması ile kasnak dışa doğru kayar ve bu konik yüzeylerin mesafesini koruması ile kayış aynı yerde kalır. Yani kayışın kalınlığı vardır , iki konik yüzeyin de birbirine yaklaşması ile bu kalınlığa uygun tek bir yer tarif edilmiş olur. Kayışın yeri kayış kalınlığına eşit olan kasnak konik tabakalarının ara mesafesidir. Kasnak tabakaları ara mesafesi koniklikten dolayı değişmektedir ve kayışın uygun pozisyonundan aşşağıya doğru kayış kalınlığından az yukarıya doğru kayış kalınlığından fazladır.

Manuel varyatör kasnak tabakalarının el ile kontrol edilerek birbirine yaklaştırılıp uzaklaştırıldığı sistemdir. Kalıpçı frezeleri dediğimiz pratik frezelerin fener mili devri bu yöntemle ayarlanır. Otomatik varyatör ise hızlandıkça kendi kendisine devrini arttıran sistemdir.Savrulan topları vardır ve dönme hızı arttıkça daha çok savrulur, bu savrulma ile kasnak tabakasına daha çok basarak kayışı dışa doğru kaydırır. İlginçtir ki bu savurmanın(merkezkaç kuvvetinin) dengeleyicisi arka kasnağın yaylı baskısıdır. Bu baskının da kayış güç aktarma biçimi ile aktarılan güç ile alakası vardır.

Varyatörde normal vitesli şanzumana göre daha çok devir değiştirme ihtimali vardır. Kasnak konik yüzeylerin kayışla oluşturduğu sistem hassasiyeti kadar devir değiştirme imkanı vardır. Yani kayışın kasnakta dönebildiği tüm pozisyonlar bir devir değiştirmedir. Yalnız bu devir değiştirme serbestliğine ve hem de bu değişimi çok hızlı ve hiçbir mekanik kısım değiştirmesine ihtiyaç duymadan yapmasına rağmen verimlilikleri zayıftır. Kayışın esnemesi, kasnak yüzeylerindeki sürtünme verimliliğini azaltmaktadır. Dişli aktarımı dişli profilleri vesilesi ile en verimli devir aktarımıdır. Dişlilerde sürtünme değil yuvarlanma hareketi vardır.

Varyatör özelliği ile ön kasnak tabakaları kayışa basıp da kayışı dışarıda dönmeye kaydırdığında arka kasnağın kayışı salması gerekmektedir. Çünkü ön kayış çevresi artmıştır. Arkadaki kasnağın salması ise ön kasnaktan bağımsız kayışı çekildiğinde bırakan, bırakıldığında çeken yaylı mekanizması sayesindedir. Arka kasnak konik tabakaları devamlı yaylı olarak kayışa baskı uygular. Ön kasnak devir arttırılırken kayışı çektiğinde(ön kasnak kayış dönme çapı arttığında) arka kasnakta kayış bu zorlama ile çapını düşürüp konik tabakaları açar. Sanki güç harcanıyor gibi gelebilir ama bu güç sadece devir değiştirilirken gerekir. Ön kasnak devir azaltılırken (kayış dönme çapı azalırken) ön kasnağın saldığı kayışı arka kasnak yaylı baskısı marifeti ile iki konik tabakanın birbirine basması ile toparlar.

Pegeut tip küçük motorsiklette kayışın toparlanmasını ve salmasını sağlayan yaylı sistem arka kasnak yaylı baskısıdır. Mobilet tipte ise varyatörün bağlı olduğu motorun komple yaylı olarak hareket etmesidir. Yani arka değişken kasnak iptal olmuştur ve motorun bağlı olduğu yay vasıtası ile kayışın salması-çekilmesi sağlanmaktadır. Ön kasnak tabakaları kayışı sıkıştırıp dönme çapını arttırdığında motor yaylı sistemde geriye doğru hareket eder. Yani azalan kayış mesafesi motorun yaklaşması ile telafi edilir. Kayış salınırken de yay motoru geri çeker.