Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurdum, cevaplanma süresi nedir?,Tüketici Hakem Heyeti Cevap Süresi,tüketici hakem heyeti karar süresi

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.