Türkiye’nin Matematik Konumu Nedir?,Türkiyenin Özel Konumu,Türkiye'nin Coğrafi Konumu,Türkiye'nin matematiksel konumu nedir?

Türkiye’nin matematik konumuna bakıldığında 36° -42° kuzey enlemleri ( paralelleri ) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasında yer aldığı görülmektedir.Bu durumu ülkenin kutuptan çok Ekvator’a yakın olmasına ve ılıman kuşakta bulunmasına neden olmuştur. Bu durum, Türkiye’nin iklimi üzerinde etkili olmaktadır. Onun için Türkiye’nin iklimi ne kutup bölgelerindeki kadar soğuk, ne de ekvatoral bölgedeki kadar sıcak ve yağışlıdır.

maviylepembe_2015-04-20_20-53-12-300x145.jpg

Türkiye Kuzey yarım kürede yer alıp, ılıman iklim kuşağında bulunmaktadır. Türkiye’nin doğu ve batısı arasında 19°’lik boylam farkı bulunur. Bu nedenle 76 dk’lık yerel saat farkı olduğu görülebilir. Ülkemizde dört mevsim yaşanırken güneş ışınları hiçbir zaman dik açı ile düşmemektedir.

Güney kıyılarına bakıldığında sıcaklık değerlerinin kuzeye oranla 7 – 8 derece daha fazla olduğu görülebilir. Ayrıca tuzluluk açısından Akdeniz, Karadeniz’e oranla daha yüksek bir değere sahiptir. Ülkemizde Kuzey’den gelen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürürken Güney’den gelen rüzgarlar sıcaklığın artmasını sağlar.