Testislere vurulan tekmenin acısının değeri 9000 del’dir. Bu değer 160 çocuk doğurmakla ve 3200 kemiğinizin kırılmasıyla eşdeğerdedir.