Bilgisayarınızın montajını yaptıktan sonra çeşitli sebeplerde dolayı bir takım arızalar ve hatalarla karşılaşabilirsiniz. Aşağıda bazı arıza ve hataların, nedenleri ve çözümleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.Sorun: PC haporlerinden kesik aralıklarla kalın bir beep sesi geliyor.

Çözüm: RAM bellek takılı değildir.RAM belleklerde bozukluk olabilir. RAM bellek yuvaya oturmamıştır. RAM belleklerin yerine oturup oturmadığını kontrol edin yerine oturmuşsa başka bir bellek ile değiştirip deneyin.


Sorun: 8 kez kısa beep sesi geliyor.1 uzun 2 kısa beep sesi geliyor . 5 kısa beep sesi geliyor.

Çözüm: Bu hataların 3'ü de grafik kartı ile ilgilidir . Anakart ile grafik kartı arasında bir uyuşmazlık olabilir. Bu uyuşmazlık genelde video RAM den kaynaklanır. Başka bir grafik kartı deneyin.Sorun: 6 kez kısa beep sesi geliyor.

Çözüm: Klavye işlemcisinde problem olabilir.başka bir klavye deneyin.


Sorun: Parity error (at hex ...........)System halted mesajı veriyor. (hex;hataya yol açan bellek biriminin 16'lı (hexadecimal)adresidir).

Çözüm: Bellek okuma hatası olabilir. Üzerinde parity (eşlik biti)olmayan bir RAM modül kullanıyor olabilirsiniz bu durumda ,CMOS SETUP 'ta memory parity error check seçeneği açık (enable) olabilir. Bu seçeneği kapalı (disable)duruma getirerek; yada üzerinde party olan RAM modülleri kullanın.


Sorun: İki sabit disk bağlı ,system beklemeye başlıyor ve ardından C: drive error yada D: drive error hata mesajı veriyor.

Çözüm: Büyük olasılıkla sabit disk durum jumper larında bir yanlışlık vardır. Ya da diskler arasında bir uyum problemi vardır.Bu uyum problemini gidermenin yolu çoğunlukla disk sıralamasını değiştirmekle çözülür.Eğer yine çözülmüyorsa ,bu iki disk arasında bir problem var demektir.


Sorun: Bilgisayar hiç komuta cevap vermiyor.

Çözüm: Sabit diske gelen güç kablosu ters takılmıştır. Yada sabit diski besleyen güç kablosunda kısa devre vardır. Kabloları gözden geçirin. Sabit diski tutan vidalar uzun gelip sabit disk üzerindeki kartı kısa devre etmektedir. Vidaları gözden geçirin. Sabit disk bozuk olabilir.Sorun: Hiçbir şekilde iki disk bağlanamıyor.

Çözüm: İki disk arasında giderilemez bir uyumsuzluk olabilir. Kontrol kartlarından gelen kablo da problem olabilir. Ya da kontrol kartı ikinci diski desteklemiyordur. Başka bir kablo ve kontrol kartı deneyin.Sorun: Missing operation system hatası veriyor.

Çözüm: Sabit disk parametreleri CMOS setup 'a yanlış girilmiştir. Eklerden yararlanarak düzeltin. Yada bu sabit disk başka bir bilgisayarda farklı CMOS değerleriyle formatlanmıştır. A:sürücüsünden açıp sabit diske sistem transferi yapın.


Sorun: No fixed disks present . hatası veriyor.

Çözüm: FDISK komutu kullanıldı. Sistem sabit diski tanımıyor. CMOS setup ve kablo bağlantılarını gözden geçirin.


Sorun: Bilgisayarınız sorunsuz açıyor ancak DOS yükleme anında birden resetleniyor.

Çözüm: Anakart üzerinde mikro işlemciye ait jumper ayarlarında eksiklik olabilir. Örneğin 3v luk bir mikro işlemciyi 5v ile besliyor olabilirsiniz. Bu jumper ayarlarını anakart kullanıcı kılavuzundan düzeltin.


Sorun: CMOS setup ayarlarını yaptıktan sonra saklayıp çıkıyorsunuz fakat bilgisayar açılıp kapandığında bu ayarların silindiğini görüyorsunuz.

Çözüm: Anakart üzerinde CMOS pilinde sorun vardır. Pil bozulmuş yada CMOS devresinde bir problem vardır. Öncelikle pili değiştirmeyi deneyin. Birçok anakart üzerinde CMOS u sıfırlamak için bir jumper vardır. Bu jumper yanlış konumda olabilir. Anakart durumunu gözden geçirin.


Sorun: Ön paneldeki ışıklar yanıyor sabit diskin motoru çalışıyor güç kaynağı motoru çalışıyor bunlar rağmen ekran karanlık.

Çözüm: Güç kaynağından anakarta voltaj gelmiyor olabilir. Bağlantı uçlarını çıkararak voltaj değerlerini ölçün. Voltaj değeri normal ise ; I/O kartı anakartla uyumlu olmayabilir. Mikro işlemci ayarları yanlış yapılmış olabilir. Anakartı gözden geçirin bozuk olabilir.


Sorun: Güç kaynağından çok ince bir ''zzz'' sesi geliyor. Fan bir an dönüp duruyor.

Çözüm: Anakartın,kasaya oturduğu noktada bir kısa devre vardır. Sabit disk ve disket sürücüye giden kablolardan biri kasa içinde sıkışmış olabilir.


Sorun: Sistemde kısa devre var.

Çözüm: Anakarta gelen besleme kablolarını çıkarın. Sabit disk ve disket kablolarını çıkarın. Sabit disk ve disket sürücüye I/O kartından gelen bilgi kablolarını çıkarın. I/O kartını çıkarın. Grafik kartını çıkarın. Bu adımları her denediğinizde bilgisayarı yeniden açın. Sorunun çözüldüğü adımda durun.

Sorun: Sabit diskten rahatsız edici bir ses geliyor.

Çözüm: Güç kaynağından gelen power kablosunu değiştirin. I/O kartından gelen bilgi kablosunu çıkarın. Sabit dikin motoru ile ilgili sorunu olabilir.


Sorun: Disket sürücünün ışığı devamlı yanıyor.

Çözüm: Disket sürücü bilgi kablosu ters takılmış olabilir. Kabloyu gözden geçirin. Bilgi kablosunun kıvırcık ucu her zaman A sürücüsüne takılmalıdır.


Sorun: Disket sürücü disketi okumuyor yada hatalı okuyor.

Çözüm: Disket sürücü CMOS setup'dan yanlış tanımlanmış olabilir. Örneğin 1.44 yerine 720 tanımlanmış olabilir. Disket sürücünün kablosu arızalı olabilir. I/O kartının disket sürücü arabirimi bozuk olabilir. Kontrol edin Disket bozuk yada formatsız olabilir. Başka bir disket deneyin.


Sorun: Bilgisayar çok ağır çalışıyor.

Çözüm: Bilgisayarınızın kaç MHz de çalıştığını Landmark Test Speed Version 2.0 programı yardımıyla test edin. TURBO anahtarını ve kablosunu gözden geçirin. Mikroişlemci hızı anakartın saat hızına uygun olmayabilir. Anakartın kullanma kılavuzunu gözden geçirin.

Sorun: Bilgisayar ''C:\>''durumunda iken çakılıyor (kilitleniyor). NumLock tuşu, NumLock ışığının durumunu değiştirmiyor.

Çözüm: Böyle durumlarda genellikle bilgisayarın resetlenmesi gerekir. Sorun CMOS ayarında olabilir. CMOS setup'a girerek Load Bios Defaults seçenegini işletin. Bu seçenek yapılmış tüm tanımları geri alır. Buna sabit disk ve disket sürücü değerleri dahil değildir. Bu sorun sabit disk üzerinde bad (bozuk) sektörede neden olabilir. CHKDSK komutunu kullanarak disketteki bozukluğu görüntüleyin.


Sorun: Bilgisayarınız az bellek sayıyor.

Çözüm: Bu genellikle bir sorun değildir. Gölge ram kullanımından kaynaklanmaktadır. Gölge ram kullanımı, genişletilmiş genişletilmiş belleğin bir kısmının BIOS RAM ve Video BIOS 'tan gelen veriler için ayrılmasıdır. Bu nedenle gölge RAM ; bir RAM kaybına neden olmaktadır.


Sorun: CMOS CHECK SOME ERROR ? veya LOW BATTERY FAİLLER ? hatası.
Çözüm: Setup pili zayıflamış ve bitmiştir. Yenisi takılmalı ve “ DEFAULT “ayarları yapılarak : sürücü A ve sürücü C ayarları dedect yapılarak F10 save yapılarak işlem bitirilir.Sorun: FLOPY DİSK FAİLLER ( 40 ) ? veya FLOPY DİSK FAİLLER ( 03) ? hatası.
Çözüm: Elektrik kablosu takılmamış olabilir. Data kablosu ters takılmış olabilir. On board ise makina setuptan iptal edilmiştir. İptal söz konusu ise setuptan ENABLE durumuna getirilir. Ayrıca yukarıdaki mesajlar geldiğinde FDD arızalı olabilir. Setuptan DISABLE yapılmıştır.Sorun: Power Supley fan ı 1 - 2 dakika çalışıp duruyor.
Çözüm: Boart üzerinde kısa devre var olabilir. Ekran kartı arızalı olabilir. HDD yi başka bir makinada çalıştırınız. Yukarıdakilerden sonuç alınamazsa Makinenin elektriğini kesiniz. Power sapley boart elektrik kablosunu çıkarıp bütün kartları çıkarınız 5-6 dakika bekleyiniz. ( Power sapley üzerindeki elektriği 0 la tekrar dene makine çalışacaktır. )Sorun: Power Supley den ses geliyor fakat Bilgisayar çalışmıyor.
Çözüm: Power sapley fan arızalıdır. Yenisi takılmalıdır. Değiştirilmediği taktirde power sapley ısınır ve fazla enerji torak üzerinden atamaz power sapley yanabilir. Makinede kısa devre oluşabilir.Sorun: INSERT SİSTEM DISK ERROR ? hatası.
Çözüm: C sürücüsünün sistem arızalanmıştır. A:/SYS C: ( enter. Sistem aktarıldı ) İşlem yapılarak yeni sistem transfer edilmeli ve bilgisayar kapatılıp açılmalıdır.Sorun: INSERT SİSTEM DİSK BOOT FAİLLER ? hatası.
Çözüm: Makinenin BOOT bozulmuştur. A dan açılmalı, system aktarılmalıdır. Fdisk/MBR yapılmalıdır. Disk sağlam ise ( C sürücüsü ) yardımcı programlar çalıştırılmalıdır. NDD gibi. Sonuç alınamazsa F disk yapılmalı ve format atılmalıdır.Sorun: HDD FAİLLER 80 ? hatası.
Çözüm: Data kablosu ters takılmış olabilir. Kablo çıkmış olabilir. Jumper. Siwiç : diski farklı tanımlatılmış olabilir. ( 2 disk gibi ) . Setuptan doğru tanımlanmamış olabilir.Sorun: Ekranda Mouse kum saati geliyor fakat çalışmıyor.
Çözüm: Mouse doğru tanımlanmamıştır. ( Doğru tanıtılıp driveri yüklenecek ve kullandığınız mouse tanımlayınız.) Board üzerinde COM 1COM2 kablosu çıkmış olabilir. Setuptan disable ( kapatılmış) yapılmış olabilir. COM 1 COM 2 kablosu arızalı olabilir. IRQ çakışması olabilir. Çakışma var ise IRQ adreslerine bakılarak adresleri değiştirilmelidir. ( Kaynaklar menüsünden ) COM 2içinde aynı işlem geçerlidir. COM1=2F8 gibi COM2= 3F S gibi bu adresler istenirse IRQ adreslerden değiştirilebilir.Sorun: BİOS bilgilerinde SERİAL(s) ve PARALEL(s) adresleri NONE olarak görünüyor.
Çözüm: Setuptan serial ve paralel adresleri kapatılmıştır. Açıldığında adresler görülecektir.Sorun: Makinanın her şeyi normal çalışıyor fakat görüntü gelmiyor.
Çözüm: Makinede kısa devre olabilir. Çözmek için ekran kartını çıkartınız ve takınız. Ekran kartı arızalı olabilir. Topraklamada bir sorun olabilir. ( toprakta+ 0.5 volt olmalıdır ) Ekran kablosunda sorun olabilir. Kablo ters takılmaya zorlanmış ve kablo içindeki uçlar kısa devre yapmış olabilir. POWER sapley voltajını ölç 12v-+5v durumlarını görmek zorundasınız. Görülmüyorsa power sapley arızalanmıştır.Sorun: 3 kısa BEEP sesi veriyor fakat görüntü yok.
Çözüm: Ekran kartı çıkmış olabilir. Ekran kartını slot yuvasına iyice yerleştir . Ekran kartında arıza olabilir.Sorun: Klavye çalışmıyor veya 5-10 dakika çalışıp kilitleniyor.
Çözüm: Klavye arızalı ise kilitlenme olur. ( Küçük uçlu ise klavye geçiş yerinde uçları kısa devre olabilir.) Klavye ye sıvı maddeler dökülmüş olabilir. Klavye ye tuşlar arasına iğne ,cımbız teli vb. maddeler aralarına düşerek tuşları kısa devre yapmış olabilir.Sorun: Monitöre görüntü gelmiyor, ışığı kırmızıya yakın şekilde yanıyor.
Çözüm: Data kablosu kontrol edilmelidir. Elektrik kablosu kontrol edilmelidir. Elektrik hattının topraklaması kontrol edilmelidir. UPS den alınan elektrik normal olup olmadığı ölçülmelidir.Sorun: CD Sürücü Dos ortamında görülmüyor.
Çözüm: Driver disketi yüklenilmelidir. Setuptan auto ( HDD gibi düşünülüp ) ayarı yapılmalıdır. CD sürücüsünün jumper ayarı yapılarak HDD ile çakışması önlendikten sonra çalıştırılmalıdır.Sorun: PARİT ERROR (at hex … ) ( HEX; Hataya yol açan bellek biriminin 16 lı adresi ) SYSHALTED mesajı veriyor.
Çözüm: Bellek okuma hatası olabilir. Üzerinde parity ( eşlik biti ) olmayan bir RAM modül kullanılıyor olabilirsiniz. Bu durumda , BIOS setupta MEMORY PARİT ERROR CHECK seçeneği açık (enable ) olabilir. Bu seçeneği kapalı ( disabled ) duruma getirin.Sorun: İki sabit disk bağlı sistem beklemeye başlıyor ve ardından DRİVE ERROR yada D: DRİVE ERROR hata mesajı veriyor.
Çözüm: Büyük olasılıkla sabit disk durum jumper lerinde bir yanlışlık vardır. Ya da diskler arasında bir uyum problemi vardır. Bu uyum problemi gidermenin yolu çoğunlukla disk sıralamasını değiştirmekle çözülür. Eğer yine çözülmüyorsa, bu iki disk arasında bir problem var demektir.Sorun: Bilgisayar hiç bir komuta cevap vermiyor. Ses ve görüntü de yok.
Çözüm: Sabit diske gelen bilgi kablosu ters takılmıştır. Ya da sabit diski besleyen güç kablosunda kısa devre olabilir. Kabloları gözden geçirin. Sabit diski tutan vidalar uzun gelip sabit disk üzerindeki kartı kısa devre etmektedir. Vidaları gözden geçirin, Sabit disk bozuk olabilir.Sorun: Hiç bir şekilde iki disk bağlanamıyor.
Çözüm: İki disk arasında giderilemez bir uyumsuzluk olabilir. Ana karttan gelen kabloda problem olabilir. Ya da ana kart ikinci diski desteklemiyordur. Başka bir kablo deneyin.Sorun: MİSSİNG OPERATİNGN SYSTEM hatası veriyor.
Çözüm: Sabit disk parametreleri BIOS setupa yanlış girilmiştir. Ya da bu sabit disk başka bir bilgisayarda farklı CMOS değerleriyle formatlanmamıştır. A: sürücüsünden açıp sabit diske sistem transferi yapılır.Sorun: NO FİXED DİSKS PRESENT hatası veriyor.
Çözüm: FDISK komutu kullanıldı. Sistem sabit diski tanımıyor. BIOS setup ve kablo bağlantılarını gözden geçirin.Sorun: Bilgisayar sorunsuz açılıyor fakat Dos yükleme sırasında birden resetleniyor.
Çözüm: Ana kart üzerinde mikro işlemciye ait jumper ayarlarında eksiklik olabilir. Örneğin 3V luk bir mikro işlemciyi 5V ile besliyor olabilirsiniz. Bu jumper ayarlarını ana kartın kullanıcı kılavuzundan düzeltin.Sorun: Ön paneldeki ışıklar yanıyor. Sabit diskin motoru çalışıyor. Güç kaynağı fanı çalışıyor. Fakat ekran karanlık.
Çözüm: Güç kaynağından ana kartta voltaj gelmiyor olabilir. Bağlantı uçlarını çıkararak voltaj değerlerini ölçün. Voltaj değerleri normal ise ; Bilgisayara bağlı bir aygıt veya kart ana kartla uyumlu olmaya bilir ya da bozuk olduğundan bilgisayarın çalışmasını engelliyor olabilir. Mikro işlemci ayarları yanlış yapılmış olabilir. Ana kart bozuk olabilir.Sorun: Disket sürücü ışığı devamlı yanıyor.
Çözüm: Disk sürücü bilgi kablosu ters ters takılmış olabilir. Kabloyu gözden geçirin. Bilgi kablosunun kıvrılmış ucu her zaman A sürücüsüne bağlıdır. Kablo disket sürücüye doğru takılmış IDE kontrolcüsüne yanlış takılmış olabilir. Kablonun çizgili tarafının IDE kontrolcüsüne 1 NO LU PİNE gelmesine dikkat edin.Sorun: Disker sürücü disketi okumuyor yada hatalı okuyor.
Çözüm: Disket sürücü BIOS setupa yanlış tanımlanmış olabilir. Örneğin 1.44 yerine 720 tanımlanmış olabilir. BIOS setupa bakın. Disket sürücü kablosu arızalı olabilir. Başka bir kablo deneyin. Ana kart disket disket sürücü arabirimi bozuk olabilir. Kontrol edin. Disket bozuk ya da formatsız olabilir. Başka bir makinada deneyin.Sorun: " CDR103:NOT READY ERROR READİNG DRİVE D" " ABORT, RETY,FAİL ? hatası.
Çözüm: Disk okunamıyor. Kablo problemi olabilir. Başka bir CD okutmayı deneyin. hata devam ediyorsa kablo bağlantılarını gözden geçirin. CD ROM sürücüde bir sorun olabilir. Diskin oturduğu mekanizma yada lazer okuyucuda bir sorun meydana gelmiştir. Sürücüyü aldığınız firma ile bağlantı kurun.