Açığı çıkmak nedemek,Açığı çıkmak anlamı,Açığı çıkmak deyimi

Saklamakla görevli bulunduğu para, eşya veya başka bir şeyin sayım sonucu eksik olduğu anlaşılmak."Kasiyerin salı günü akşamı on bin lira açığı çıktı."