Doğru ayarlar programlar ve yöntemler...ADSL, SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLERsayesinde kullanıcıların gönlünü kolayca fethetmeyi başarıyor.Bu bağlantı tipininhız avantajları dışında, 7 gün 24 saat bağlıolmaözelliği de çoğukullanıcıyı oldukça tatmin ediyor. Bu sayede, nekadar fatura gelecek derdi olmadan sınırsızbir biçimde web sitelerinde gezinebiliyor ve dosya aktarımı yapabiliyorsunuz. Buna rağmen, çoğukullanıcı ADSL'insınırlarını daha da zorlayabileceğinin farkında değil. Neden daha azıyla yetinesiniz ki? ADSL bağlantınız uygun programlar, sürücüler ve yöntemler sayesinde size herzaman daha fazlasını sunmaya hazır olarak bekliyor.

Windows ayarlarını optimize ederek bağlantı hızını artırmak

Windows işletim sistemleri, internet bağlantısıiçinçeşitliayarlarıstandart olarak sunar. Windows kayıtdefteri(registry)içerisindendeğiştirilebilen bu ayar, çoğu durumdasizin içinen uygunayarlardeğildir. Özellikle söz konusu ADSL bağlantısı olduğunda,Windows'unstandart ayarları çok yetersiz kalıyor.Bu yazıdaçok teknikkonularagirmek yerine pratik bir şekilde uygulanabilecek püfnoktalarınadeğinmeyi hedeflesem de, bu ayarların bağlantı hızının nasıl etkilediğine basitçe değinmek istiyorum:Windows,internetüzerindengelen her türlü veriyi (ve aslında dışarıyagönderdiğiverileri de)paketler halinde alır (ve gönderir).Bupaketlerin boyutu,websayfalarındaki gezinme veya dosyaindirmehızınıdoğrudanetkileyebilmektedir. Sizde kendi bağlantıhızınızaveihtiyacınıza enuygun paket boyutunu tercihederek,internetbağlantınızdan aldığınızverimi gözle görülürbirbiçimdeartırabilirsiniz. Yoksa, bu yöntemlersayesinde örneğin 256Kbps hızındaki bir bağlantıyı kullanarak 300 Kbpshız elde etmeniz mümkündeğildir. Buna rağmen, mevcut bağlantının sınırlarını sonuna kadar zorlamak için bu ayarlamaya ihtiyacınız var.

Windows'un internet ayarlarını bağlantı hızınıza,bağlantıtipinizevekullanımınıza göre değiştirebilecek çok sayıdaprogrammevcut.Buprogramların en başarılı örneklerinden bir tanesiolanBeFaster'ın (BeFaster - Reviews and free downloads at Download.com ise yazının devamında bulabilirsiniz. Eğer sizin tercihiniz ücretsiz bir çözümden yanaysa, bu sefer de (http://www.speedguide.net/download.p...menizişiddetle öneririm. Bu adreste, değişikbağlantı hızlarıvedeğişikkullanım tipleri için çok sayıda ayardosyası bulunuyor.Doğrudankayıtdefterinde değişiklik yapmanız içintek tıklamalıkyamalar sunan busite,ücretsiz bir çözüm arayanlarıngözdesi olabilir.

Kayıt defterinde yapacağımız iki değişiklik


Başlat'a tıklayıp Çalıştır...'a tıkladıktan sonra RegedityazıpEntertuşuna basıyoruz. Karşımıza gelen Kayıt Defteri penceresinde;

1) Schedule Task Kapatın


I.E 6 sunucuya her bağlandığında "schedule task" çalıştırmakister,budakullanıcıya Internet'te yavaş surf olarak geridönmektedir,zatenyavaşolan internet bağlantısını daha da yavaşlatmamakiçinbuözelliğikapatmakta faydavar.Bununiçin;"HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Mi crosoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComp uter/NameSpace"anahtarındaki"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-OOAA0060F5BF}" alt anahtarınısilin.

2) Bağlantılarını Hızlandırmak

Windows XP, normalde yeni hizmeti "OualityofService"i(QoS)otomatikolarak yükler. Bu, hiçbir şey kazandırmamasınarağmen,DSLbağlantılarda dahil olmak üzere online bantgenişliğinizinyüzde20'sininkaybolmasına neden olur.

İPUCU: QoS servisini kapatmalısınız. BununiçinBaşlat/Çalıştırkomutunukullanarak "gpedit.msc" dosyasını açıp,Grupilkesipenceresinigörüntüleyin veBilgisayarYapılandırması/YönetimŞablonları/Ağ altındabulunan "QoSPaketZamanlayıcısı" klasörünü aktifhale getirin. Buradabulunan"Ayrılabilirbant genişliğini sınırlaözellikleri" öğesine ikikeretıklayın ve ekranagelen penceredekiEtkin seçeneğini işaretleyin.Bununsonucunda aktifhale geçen "Bantgenişliği sınırı" kutusuna da"0"değerini girmelisiniz.Artık Internetbağlantınız öncekine kıyasladahahızlı olacaktır.


BeFaster 3.5: Bir Türk programcının başarı eseri


Windows'un ayarlarında çeşitli değişiklikleryaparakinternetbağlantınızıdaha verimli bir biçimde kullanmanızayardımcıolanBeFaster'ın başarılıbir Türk programcı olan EkremDeniztarafındanhazırlandığını önemlebelirtmeliyim. ADSL bağlantılarınıdabaşarıyladestekleyen bu program,çevirmeli bağlantıdanuydubağlantısına kadarvar olan tüm bağlantıçeşitlerini sorunsuzbirbiçimde tanıyor. ADSLbağlantılar için pekgerekli olmasada,çevirmelibağlantı kullanıcılariçin BeFaster'ın sunduğugüzel birözellik isedurgun modemleriuyandırıp, bağlantınızınkopmasınıengelleyebilmesi.

Programı kullanabilmek için, öncelikli olarak Standart
Userbasamağındanistediğinizhızlandırmaseçeneğini tercih etmelisiniz. Bubaşlıkaltında, değişikbağlantı tipleriiçin değişik seçeneklersunuluyor.ADSL bağlantısıkullanıyorsanız, enüstteki seçenek olan Lan, Cable, xDSL, ISDN, T1 or faster tuşuna tıklamalısınız. Eğer ADSL bağlantısını PPPoE sürücüleriyle kullanıyorsanız bu sefer de üstten ikinci seçenek olan Cable/DSL, Broadband running PPPoE tuşuna tıklamanız ve karşınıza çıkacak olan iki farklı seçenekten Normal settings'iseçmenizgerekiyor.Eğerileride herhangi bir sebeple Windows'unstandartayarlarınadönmekisterseniz, bu sefer de en alttaki seçenekolan Windows Defaulttuşunatıklamanızgerektiğinihatırlatmalıyız. BeFaster tarafındanstandartolarak sunulanbuayarlardan size uygun olanını tercih ettiktensonra Optimize settings tuşuna tıklayarak bu ayarları etkin hale getirebilirsiniz.


BeFaster'ın sunduğu standart ayarlar size yeterligelmiyorsavebuayarları kendiniz elle değiştirmek istiyorsanız, buseferdeprogramın Advanced Userssekmesinegeçmenizgerekiyor.Windows'un sunduğu ayarları bu sekmeiçerisindenkenditercihlerinize göredeğiştirebilirsiniz. Tabii ki buayarlarıelledeğiştirmeyi tercihedenlerin, ne yapıyor olduklarınıbilmeleriçokönemli, aksi taktirdeinternet bağlantınızın hızınıarttırmakyerinedüşürebilirsiniz de.

Deneme sürümü 15 gün boyunca kullanılabilenBeFaster'ınlisansücretikişisel kullanımlar için 20 dolar, ticarikullanımlariçinse 50dolarolarak belirlenmiş.

Upload ve download hızları arasındaki dengeyi sağlamak


ADSL bağlantıların hızları (standartçevirmelibağlantılardanfarklıolarak) download ve upload olmak üzereikiyeayrılır. Bu sayede,biryandan internetten dosya indirirken biryandan daarkadaşınızaMSNMessenger üzerinden dosya döndermenizde hiçbirmahsuryoktur.Bunarağmen, ADSL kullanıcılar özelliklepaylaşımprogramlarınıkullanırkenhep aynı problemle karşılaşırlar:Upload hızıarttıkça,downloadhızında yaşanan belirgin düşüş. Teorikolarak,ADSLbağlantısınınupload ve download hızları sabittirvebunlarbirbirindenetkilenmezler. Ancak gerçek hayatta, işler herzamanböyleyürümez.

ADSL de dahil tüm internet bağlantılarında,dosyaindirmeişlemi(download) aynı zamanda içerisinde dosya göndermeişleminide(upload)barındırır. Bu durumu şöyle açıklamakmümkün:İnternetüzerinden veriindirirken, başarıyla ulaşan veripaketlerininkarşıtarafabildirilmesi gerekir. Eğer bu onay işlemisırasındabirgecikmeyaşanırsa, karşı taraf tekrar aynı veripaketinigöndermeyebaşlar.Dolayısıyla, dosya indirirken aynı zamandadadışarıyadosyagönderiyorsanız bu onay mesajının karşı tarafaulaşmasıgecikir.Budurumda da karşı taraf size aynı veri paketinitekrartekrargöndermeyidener ve sonuçta dosya indirme hızınızdüşer.Paylaşımprogramlarınıveya FTP araçlarını kullanarak uploadyaparken,downloadkapasitenizinbüyük kısmı boş olmasına rağmen websitelerininyavaşaçılması veya tamhızda dosya indirememe vs. gibisorunların tümnedenibudur.

Bu sorunu ortadan kaldırarak, bağlantınızı enyüksekverimlekullanabilmekiçin özel programlara ihtiyacınız var. Henüzçokazsayıda bulunan buprogramların en başarılı örneği şüphesiz ( cFos Software GmbH | Download | cfosSpeed | cFos | cFosWatch | hrping | Skins | 1.08 programı. Özel ağ sürücüleri ilebirliktegelencFosSpeed,sahip olduğu "Traffic Shaping"teknolojisisayesindegönderilecek olanveri paketlerini inceliyor veonaypaketlerine önceliktanıyarak normalveri paketlerini beklemesırasınakoyuyor. Bu sayede,bant genişliğiniz enverimli birbiçimdekullanılmış oluyor. SadeceWindows 2000 / XP /2003sistemleridestekleyen cFosSpeed, kullanmayabaşladıktan sonra,buprogramınsağladığı avantajı gözle görülür birbiçimdehissedeceksiniz.ÖzellikleADSL bağlantılarını en üstseviyelerdekullananlar, bu programışimdiyekadar kullanmadıklarınapişmanolabilirler. Deneme sürümütümözellikleriyle 45 gün boyuncaücretsizolarakkullanılabilencFosSpeed'in lisans ücreti ise 29 Euroolarakbelirlenmiş.

Önemli Not :
Arkadaşlar yazıda da anlatıldığı gibi CFosSpeed:Sisteminizekurduğuağ sürücüleri ve "Traffic Shaping"teknolojisisayesinde gelen vegidenveriler arasında mükemmel dengekuruyordu.Yazıda anlatılan CFosSpeedprogramınıbazı portlarıkapatıpbazılarına higt yaparak daha hızlıinternettegezebilirsiniz.Bunu içinp2p portu olarak yine 4662 ve11902'ikullandiginizi aynizamanda httphttps pop3 smtp ftp icq vemsnuygulamalari arasinda traffishaping'inotomatik ayarlanmasinisaglayanbir dosya hazirladim. AyricaTelnetgüvenlik amaci ilekapatilmistir,isteyenler acabilir. Dosyayibirbatch dosyasi olarakkaydedipcalistirin; bilmeyenler icinnotepad'eyapistirin. cfos.batismiylekaydedip cift tiklayin. Hızlısörf ve download'ların tadınıçıkarın.

Not: Programı kurduktan son BeFaster'ı kurup yazıdaki ayarları yapın...


cd C:\Program Files\cFosSpeed
spd class p2p -prio 60
spd filter -A -tcp-dport 4662 -c p2p
spd filter -A -tcp-sport 4662 -c p2p
spd filter -A -udp-dport 11902 -c p2p
spd filter -A -udp-sport 11902 -c p2p
spd class web -prio 75
spd filter -A -tcp-dport 80 -c web
spd filter -A -tcp-sport 80 -c web
spd filter -A -udp-sport 80 -c web
spd filter -A -udp-dport 80 -c web
spd filter -A -tcp-dport 443 -c web
spd filter -A -tcp-sport 443 -c web
spd filter -A -udp-sport 443 -c web
spd filter -A -udp-dport 443 -c web
spd class ftp -prio 65
spd filter -A -tcp-dport 21 -c ftp
spd filter -A -tcp-sport 21 -c ftp
spd class mail -prio 67
spd filter -A -tcp-dport 110 -c mail
spd filter -A -tcp-sport 110 -c mail
spd filter -A -udp-sport 110 -c mail
spd filter -A -udp-dport 110 -c mail
spd filter -A -tcp-dport 25 -c mail
spd filter -A -tcp-sport 25 -c mail
spd filter -A -udp-sport 25 -c mail
spd filter -A -udp-dport 25 -c mail
spd class im -prio 77
spd filter -A -tcp-dport 1863 -c im
spd filter -A -tcp-sport 1863 -c im
spd filter -A -udp-sport 6901 -c im
spd filter -A -udp-dport 6901 -c im
spd filter -A -udp-dport 4000 -c im
spd filter -A -udp-sport 4000 -c im
spd filter -A -tcp-sport 20000 -c im
spd filter -A -tcp-dport 20000 -c im
spd filter -A -tcp-sport 20019 -c im
spd filter -A -tcp-dport 20019 -c im
spd filter -A -tcp-sport 20039 -c im
spd filter -A -tcp-dport 20039 -c im
spd filter -A -tcp-sport 20059 -c im
spd filter -A -tcp-dport 20059 -c im
spd filter -A -tcp-dport 23 -c drop
spd filter -A -tcp-sport 23 -c drop
spd filter -A -udp-sport 23 -c drop
spd filter -A -udp-dport 23 -c drop
spd save -all

Uzman İpucu: Oyuncular için CFosSpeed ayarları


ADSLbağlantınızı kullanarak arkadaşlarınızla internetüzerindenoyunoynamayıseviyorsanız, cFosSpeed'le oyun zevkini artırmakiçin ufakbirhileyebaşvurabilirsiniz.

Bu işlem için cFosSpeed'in kurulu olduğudizindekiSETTINGS.INIdosyasınıNot Defteri ile açmalı ve budosyanıniçerisindeki [filters]başlığınınaltına aşağıdaki değerlerdensiziniçin uygun olanınıyazmalısınız. Buişlemi yaparken mevcutdeğerleridesilmeniz gerektiğiiçin, dosyanınorjinal halini yedeklemeniziöneririm.

TCP portlar için:


[filters]
; dest port=1234
filter=-tcp-dport 1234 -c high
; source port=5678
filter=-tcp-sport 5678 -c high

UDP portlar için:

[filters]
; dest port=1234
or filter=-udp-dport 1234 -c high
; source port=5678
or filter=-udp-sport 5678 -c high

Yeni ayarlarınızı test edin


Bu yazıda anlatılan ayarlamaları veprogramlarıkullanmayabaşladıktansonra, internet bağlantınızdayaşadığınız hızartışınıkolayca farkedebileceğinize eminim. Websayfalarının açılmahızı veyaP2Pprogramlarından aldığınız toplamperformans buyazıdakiönerilerimsayesinde tavan yapacaktır. Buna rağmen,sayısalolarak nekadar birperformans artışı yakaladığınızı (veyagerçektenböyle birartış olupolmadığını) öğrenmek için internet bağlantıhızınızıtesteden çeşitliservislerden yararlanabilirsiniz. İnternetüzerinde, butipservislerisunan ücretli ve ücretsiz çok sayıda sitebulunuyor.Busitelerarasında öne çıkmayı başaran şu iki servisiönerebilirim:

Speed Test - dslreports.com
Internet Performance and Speed Test

Yapanlar her ihtimale karşı registy'nin yedeğini alıp çalışsınlar....

alıntı