Giris
Güvenilir sistem yapılan saldırılara maksimum seviyede karşı koya bilecek bir sistemdir.
Bir sistemin güvenilir olması için sistemde saldırganlara yardımcı olabilecek açıklar ve
zayıflıklar minimuma indirilmelidir. Bunun için sistem zamanında güncellenmeli,
kullanılmayan servisler ,portlar kapatılmalı, sistemin temel görevi olmayan tümprogramlar
kaldırılmalıdır. Aşağıdaki metinde tüm bunların nasıl yapılacağı ele alınmıştır. Metin 2
kısımdan oluşmaktadır
a)Sistemi güvenilir yapmak için gereken güncellemeler
Bu bölümda kernelin yeni versiyonlarının ve update'lerin ne işe yaradıkları ve nasıl
yüklenecekleri anlatılmıştır.
b)Gereksiz programların, portların, servislerin kaldırılması
Bu bölümde portların , gereksiz servislerin neden tehlikeli olabilecegi ve nasıl kaldırılacağı anlatılmıştır.

Güncelleme
Bu bölümde RedHat Linux için güncellemenin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. RedHat
Linux'un her versiyonunun bir sürü update'i ve kernelinin de sürekli yeni versiyonları
çıkar. Bunların çıkmasının nedeni, Bir önceki versiyondaki açıkları kapatmak, sistemi
daha güvenli ve saglıklı yapmaktır. Bunların sürekli takip edilmesi ve sistemin güncel
tutulması gerekmektedir. Bunları yapmazsanız sisteminizde çoğu Linux kullanıcısı
tarafından bilinen açıklar kapatılmamış olur ve bu da sisteminize yapılabilecek
saldırıların daha fazla zarar vermesine yol açar. Sistemin güncellenmesini iki alt başlık
altında inceleyeceğiz.
a) Kernelin yeni versiyonunun indirilmesi ve derlenmesi.
b) Update'lerin geçilmesi.

Kernelin Yeni Versiyonun Indirilmesi Ve Derlenmesi

NOT: Kernelin derlenmesi fazla zor değil. Fakat daha önce hiç derlemediyseniz, dikkatli
olmanızda ve daha önce bu işi yapmış olan birisini yanınızda bulundurmanızda fayda vardır.

İlk yapmanız gereken iş kernelin en son versiyonunun indirilmesidir.
http://www.kernelnotes.org/ sayfasına gidiniz ve kernelin en son stable versiyonunu /tmp
dizinine indiriniz.Daha sonra http://www.openwall.com/ /linux/ adresinden indirdiginiz
kernelle ayni versiyonda olan patch'i indiriniz. Daha sonra asagidaki komutlari sırası ile
çalıştırınız.

[FIELDSET]
[root@server /root]# cp /tmp/linux-2.x.tar.gz /usr/src
[root@server /root]# cp /tmp/patch-2x.gz /usr/src
[root@server /root]# cd /usr/src
[root@server /root]# gzip -cd linux-2.x.tar.gz | tar xvf -
[root@server /root]# gzip -cd path-2x.gz | patch -p0
[/FIELDSET]

Yukarıdaki komutlar vasıtası ile indirdiğiniz paketler /usr/src dizinine kopyalanır,
açılır ve kernel'e patch uyğulanir.
Bunları yaptıktan sonra aşağıdaki komutları da çalıştırınız

[FIELDSET]
[root@server /root]# cd /usr/src/linux-2x
[root@server /root]# make mrproper
[/FIELDSET]

Sıra kernelin configurasyonunu belirlemektedir. Bunun için make config komutunu
çalıştırmanız lazım.

[FIELDSET]
[root@server /root]# cd /usr/src/linux-2x
[root@server /root]# make config
[/FIELDSET]

make config komutuna alternatif olarak make menuconfig ve make xconfg komutlarını da
çalıştıra bilirsiniz. make xconfig komtunu çalıştıra bilmeniz için startx'de olmaniz
lazim. make config komutunu çalıştırdıktan sonra karşınıza bir sürü soru çıkacak. Kernelin
neyi destekleyip, neyi desteklememesi gerektiğini burdan belirlemeniz lazim. Sorulara
cevap verirken size gerekmeyen hiç bir pakete "Y" dememeye dikkat edin. Bu hem sizin
kernel'in boyutunu küçültücektir, (Böylece kernel daha hızlı çalışacak ve daha az
RAM kullanacaktır), hem de sisteminizin daha güvenli olmasını sağlayacaktır

Daha sonra make dep ve make clean komutlarını çalıştirınız

[FIELDSET]
[root@server /root]# cd /usr/src/linux-2x
[root@server /root]# make dep
[root@server /root]# make clean
[/FIELDSET]

Bunlar bittikten sonra make zImage komutunu çalıştırınız

[FIELDSET]
[root@server /root]# cd /usr/src/linux-2x
[root@server /root]# make zImage
[/FIELDSET]

Daha sonra modulleri desteklemek için make modules ve make modules_install komutlarını
çalıştırınız.

[FIELDSET]
[root@server /root]# cd /usr/src/linux-2x
[root@server /root]# make modules
[root@server /root]# make modules_install
[/FIELDSET]

Yeni kerneliniz hazırdır, /usr/src/linux/arch/i386/boot/ dizini altındakı zImage
dosyasıdır yeni kerneliniz. Bunu /boot dizinine ve ya floppy'den boot ediyorsaniz
floppy'ye kopyalayınız. Daha sonra /etc/lilo.conf dosyasındaki image=/boot/vmlinuz-2x
satırını değiştiriniz ve vmlinuz-2x yerine /boot/ dizinine kopyaladığınız dosyanın
adını yazınız. /sbin/lilo komutunu çalıştırınız ve artık yeni kernel hazırdır. Makinenizi
reboot ede bilirsiniz.

NOT: Daha fazla bilgi için /usr/src/linux/ dizini altındakı README dosyasına baka
bilirsiniz.
Update'lerin Geçilmesi

Update'ler kernel'in güncellenmesinden daha önemlidir. Çünki her update çok önemli bir
açığı kapatır. İlk yapmanız gereken iş updatelerin indirilmesidir. Bunun için
http://www.redhat.com/errata adresine gitmeniz lazım. Bu sayfadan size gereken tüm
update'lerin rpm paketlerini indiriniz. Bir paketin size gerekip-gerekmediğini oğrenmek
için rpm -q komutunu paket adını parametre olarak verip çalıştırmanız lazım. Örneğin
emacs paketinin sizde var olup-olmadığını oğrenmek istiyorsanız aşağıdaki komutu
çalıştırınız.
[root@server /root]# rpm -q emacs

Eğer çıktı aşağıdaki gibiyse bu paket sizde var ve bunun update'ini indirmeniz lazım.
[root@server /root]# rpm -q emacs
emacs-20.5-7
[root@server /root]#
Çıktı bu şekilde değilde aşağıdaki gibiyse bu paket sizde zaten yok ve olmayan bir paketin
update'ini indirmenize gerek yok
[root@server /root]# rpm -q x
package x is not installed
[root@server /root]#
Update'leri indirdikten sonra teker-teker geçilmesi lazım. Örnek paketin adı
package-x.y.rpm ise bu paketin update'ini geçmek için update'lerin oldugu dizine geçerek
aşağıdakı komutu çalıştırmanız lazım:

[root@server /root]# rpm -Uvh package-x.y.rpm

Bu komutu indirdiğiniz tüm paketler için çalıştırdıktan sonra iş bitmiştir.
Sisteminiz artık günceldir.Genel güvenlik
Sisteminizin saldırılardan etkilenmesini istemiyorsanız, sisteminize erişimi minimuma
indirmeli ve dışarıya sisteminiz hakkında minimum bilgi vermelisiniz. Sisteme minimum
erişim saldırganın sisteme girişini elgelleyeceği gibi, sistem hakkında minimum bilgi
vermek de saldırganın sisteminiz hakkında bilgi toplamasını engelleyecek ve işini
zorlaştıracaktır. Basit bir finger komutu sisteminiz hakkında saldırgana az denemeyecek
kadar bilgi veriyor. Bu bölümde sisteminizin maksimum şekilde güvenli olması için yapmanız
gerekenler madde-madde ele alınmıştır.
a) Password
Sisteminiz çok kullanıcılı bir sistem ise, kullanıcıları kompleks ve uzun şifreler seçmeye
zorlayın. Genelde , kırılamayacak şifre yoktur, fakat şifreler uzun ve kopleksse bu
saldırganın işini zorlaştırır ve hatta belki çok zamanını aldığı için sisteminizi kır-
maktan vaz geçire de bilir. Şifreleri kompleks ve uzun tutmak için ilk yapmaniz gereken
şey kullanıcıları bu konuda uyarmak , daha sonra da sistemde bir takım önlemler almaktır.
İlk olarak /etc/login.defs dosyasını herhangi bir editörde açarak PASS_MIN_LEN satırının
sonundakı sayıyı (default olarak 5'tir) 8 yapınız. Daha sonra ise /etc/pam.d/login
dosyasını yine bir editörde açarak auth ve account kelimeleriyle başlayan satırlardan
sonra aşağıdaki satırı ekleyiniz

password required /lib/security/pam_cracklib.so

Bu satır , kullanıcıyı şifre seçerken kompleks şifreler seçmeye zorlayacaktır.
NOT: Pam , sistem güvenliyini artırmak için önemli bir araçtır. Daha fazla bilgi almak
için /usr/doc/pam-xx/ dizinine göz ata bilirsiniz.


b) /etc/exports dosyası
Bu dosya sisteminizdeki hangi dizinleri ortak kullanıma açtığınızı gösterir. NFS
kullanmıyorsanız bu dosyanın içinin boş olmasına dikkat edin. Dosyanın attribute'unu da
değiştirerek immutable (değişmez) yapınız.

[root@server /root]# chattr +i /etc/exports

c) /etc/inetd.conf dosyası
Bu dosya sisteminizin dışarıya hangi hizmetleri verdiğinizi gösteren bir dosyadır. Dosya
hizmet adlarıyla başlayan satırlardan oluşur. Satırın başında # işareti varsa bu satır
comment'lenmiştir ve bu hizmet artık verilmemekktedir, direk hizmet programı adıyla
başlıyorsa bu hizmet halen verilmektedir. Örneğin, aşağıdaki /etc/inetd.conf
dosyasından götürülmüş satırlar bu sistemde ftp hizmetinin verildigini, telnet hizmetinin
ise verilmediğini gösterir.

ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd -l -a
#telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd

İlk olarak bu dosyanın modunu sadece root tarafından okunup-yazıla bilinecek şekilde
değiştiriniz, başka kullanıcıların bu dosyayı görmeleri sistem hakkında gerektiğinden
fazla bilgi almalarına neden olur.

[root@server /root]# chmod 600 /etc/inetd.conf

Daha sonra ise attribute'unu değiştirerek immutable yapınız.

[root@server /root]# chattr +i /etc/inetd.conf

Daha sonra sisteminizin vermesini istemediginiz hizmet progamlarını tespit ederek bu
programın adıyla başlayan satırın başına # koyup bu satırı comment'leyerek hizmet
programını kaldırınız. Örneğin sisteminizin artık finger'lere cevap vermesini
istemiyorsanız
önceden
finger stream nowait root /usr/sbin/tcpd in.fingerd

şeklinde olan satırı değiştirerek aşağıdakı şekle getiriniz

#finger stream nowait root /usr/sbin/tcpd in.fingerd

Sisteminiz temel görevleri arasında olmayan tüm hizmetleri kesinlike kaldırmanız lazım.
inetd.conf dosyası ile işiniz bittikten sonra yaptığınız değişikliklerin aktif olması için
aşağıdaki komutu çalıştırınız

[root@server /root]# killall -HUP inetd

d) /etc/hosts.allow ve /etc/hosts.deny dosyalari

Makinenize erişimi kısıtlamalısınız. Bunun için /etc/hosts.deny dosyasına aşağıdakı
satırı ekleyiniz

ALL: ALL@ALL, PARANOID
Bu satır makinenize herhangi bir şekilde erişimi yasaklayacaktır. Tabii ki , bazi
kullanıcılara bazı programları kullanmaları için izin vermeniz gereke bilir. Bu izinleri
ise /etc/hosts.allow dosyası vasıtasıyla veriyorsunuz. Örnegin , makinenize 192.168.1.1
adresinden telnet çekile bilmesini istiyorsanız, /etc/hosts.allow dosyasına aşağıdakı
satırı eklemeniz lazim:

in.telnetd: 192.168.1.1 myhost.mydomain.

myhost.mydomain 192.168.1.1 IP adresli makinenin domain name'idir.

e)/etc/aliases dosyasi

Saldırgan bu dosyayı kullanarak sisteminizde root hakkına sahip ola bilir. Bundan dolayı
bu dosyayı açarak bin, daemon ve nobody kelimeleri ile baslayan satırlar hariç tüm
satırları ,satır başına # ko***** comment'leyiniz.

f) Sisteminizin ping'e cevap vermesini yasaklayınız
Ping, TCP/IP protokollarındaki zayıflıklardan dolayı saldırganlar tarafından sıkça
kullanılan bir programdır. Sisteminize ping çekilmesini yasaklarsanız, önemli bir açiği
kapatmış olursunuz. Ayrıca sisteminize ping çekemeyen saldırgan sisteminiz hakkında
daha az bilgi alır ve hatta belki sisteminizin şu an ayakta olup olmadığından bile haberi
olmaz. Sisteminize ping çekilmesini yasaklamak için aşağıdaki komutu çalıştırmanız lazım:

[root@server /root]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

Bunun sistemi reboot ettikten sonra da aktıf olmasını istiyorsaniz yukarıdaki satırı
/etc/rc.d/rc.local dosyasına da eklemeniz lazım.

g) Issue dosyası

Sisteminiz telnet hizmeti veriyorsa, /etc/inetd.conf dosyasındakı telnet kelimesi ile
başlayan satırı aşağıdaki gibi değiştiriniz

telnet stream nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd -h

Daha sonra "killall -HUP inetd" komutu ile inetd'yi değerleri tekrar okumaya mecbur
ediniz. /etc/inetd.conf dosyasını bu şekilde değiştirmeniz makinenize telnet çekildiginde
ekrana gelen issue dosyasının içeriğinin görüntülenmemesini sağlıyacaktır. Bu ise
sisteminiz hakkında dışarıya daha az bilgi verecek. Örneğin saldırgan kernel versiyo-
nunuzu bilemiyecek ve hangi crack programını kullanması gerektiğine karar vermekte
zorlanacaktır.

h) /etc/host.conf dosyasi
Bu dosyayı açarak order kelimesi ile başlayan satırı değiştirerek şu şekle getiriniz
"order bind, hosts". Bu makinenizi Adres sorgulamasını ilk olarak DNS'den yapmasına
zorlayacaktir. Daha sonra dosyaya şu satırı ekleyiniz. " nospoof on" .Bu satır da
makinenizi IP address spoofing'e karşı dikkatli olmaya zorlayacaktır.

i) Source routing
IP Source routing saldirganların sistemi kırmak için kullandıkları başka bir yöntemdir.
Bunu yasaklamak için aşağıdaki komutu çalıstırmanız gerekmektedir.

[root@server /root]# for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/accept_source_route;do
echo 0> $f
done

Çalıştırdığınız komutun makine reboot edildikten sonra aktif olmasını istiyorsanız
yukarıdaki komutu /etc/rc.d/rc.local dosyasına da eklemeniz lazım.

j) SYN Cookie'ler.
"SYN attack" DoS'a (Denial Of Service) neden ola bilecek önemli bir saldırı çesididir.
Denial Of Service saldırıları sistemdeki tüm kaynakların tükenmesine yol açarak sizi
makineyi reboot etmeye zorlar.Bu saldırıya karşı koymak istiyorsanız aşağıdaki komutu
çalıştırmanız lazım

[root@server /root]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies

Komutun sistem reboot edildikten sonra da aktif olmasını istiyorsanız yukarıdaki komutu
/etc/rc.d/rc.local dosyasına da eklemeniz lazım.

k) /etc/services dosyası
Bu dosya sistemdeki hizmet programlarının port numaralarını belirler Bu dosyanin kimse
tarafından değiştirile ve görüle bilmemesi için aşağıdaki komutları çalıştırarak
attribute'unu ve modunu değiştiriniz Saldırgan bu dosyaya yaza bilmesi halinde portları
kafasına göre kullanıma açar, ve başka bir zaman geri döne bilmek için backdoor bıraka
bilir.

[root@server /root]# chattr +i /etc/services
[root@server /root]# chmod 600 /etc/services

l) /etc/securetty dosyasi
Bu dosyanın var olması sisteminize root olarak telnet çekilememsini saglar. Dosyayı açarak
içine makineye root olarak login olma hakkı tanıdığınız terminallerin adını yaza
bilirsiniz. Örneğin , makineye sadece birinci terminalden root olarak login oluna
bilmesini istiyorsaniz dosyaya "tty1" satırını ekleyiniz, birinci ve ikince terminaller-
den login olunmasını istiyorsanız "tty1" ve "tty2" satırlarını ekleyiniz.

m) gereksiz hesaplar
Sisteminizde default olarak gelen , fakat hiç bir şekilde kullanmadığınız hesaplar vardır.
Örneğin gopher , uucp genelde kullanılmayan hesaplar. /etc/passwd dosyasına bakın ve
uid'si 500'ün altında olan tüm kullanıcıları teker-teker gözden geçiriniz. Bunu
kullanmıyorum, dediğiniz tüm hesapları kaldırınız. Çünki bu hesaplar herbiri saldırganın
sisteminize girmesi için birer kapıdır. Bir kullanıcı hesabını kaldırmak için
aşağıdaki komutu çalıştırmanız lazım:

[root@server /root]# userdel gopher

Bu komut gopher kullanıcısını sisteminizden kaldırır.

n) su izni
Kimsenin su yapmasına izin vermemeniz lazım. Bunu yaparsanız, birisi bir şekilde root
şifresini öğrendiyse bile ,root olarak telnet çekemeyeceği (bak. madde l. ) ve su izni
olmadığı için sisteminizde root hakkı kazanamayacaktır. Kullanıcıların su yapmasını
engellemek için aşağıdaki satırları /etc/pam.d/su dosyasına eklemeniz lazım.

auth sufficient /lib/security/pam_rootok.so debug
auth required /lib/security/pam_wheel.so group=wheel

Bundan sonra su yapa bilmesini istediğiniz kullanıcı adlarını /etc/group dosyası içine
wheel'le başlayan satırın sonuna virgülle ayırarak ekleye bilirsiniz.

o) /etc/limit.conf
Dos(Denial Of Service)'lerle karşı-karşıya kalmak istemiyorsanız bu dosyaya aşağıdaki
satırları eklemeniz lazım
* hard rss 5000
* hard nproc 20
Birinci satır bir kullanıcının maksimum 5 M RAM kullana bileceğini, ikinci satır ise bir
kullanıcının sistemde maksimum 20 proses çalıştıra bileceğini belirtir. Tabii ki, bu
sayıları kullanmak zorunda değilsiniz ve bunları değiştirip istediğiniz değerleri yaza
bilirsiniz.

p) Derleyiciler ve rpm.
Sisteminizde Derleyicinin bulunması (gcc, cc) sisteminize sızmış saldırgana sisteminizde
kaynak kodunu derleyerek çalıştırmasına izin verir.Bunu önlemek için derleyicileri
(kullanmıyorsanız) kaldırınız. Ayni şey rpm komutu için de geçerlidir, sisteme sızmış bir
saldırgan rpm komutunu kullanarak istediği programı sisteminize yükleye bilir.
Fakat rpm derleyiciler gibi degil. Derleyiciyi uninstall ettikten sonra tekrar install ede
bilirsiniz. Rpm için ise aynı şey geçerli değil.Yapmanız gereken şey rpm komutunu /bin/
dizininde saldırganin düşünemeyeceği bir yere kopyalamaktır. Hatta en saglami rpm'i bir
floppy'ye kopyalamaktır.Gerektiği zaman rpm'i geri yerine kopyalayıp çalıştıra bilirsiniz.

q) history size
Sistemdeki su yapma yetkisine sahip (bak . madde n.) birisinin şifresini ele geçirmis
saldırgan, bu kullanıcının history'sine bakar ve yanlışlıkla yazılmış bir şifre arar.
Saldırgana minimum imkan tanımak için history uzunluğunu mümkün kadar kısa tutunuz,
örnegin 20. Bunu yapmak için /etc/profile dosyasında HISTSIZE ve HISTFILESIZE satırlarını
değiştirerek bu kelimelerden sonraki sayıyı değiştirerek 20 yazmanız yeterli olacaktır.

r) /etc/lilo.conf

Makineniz herkesin girip-çıka bileceği bir mekanda ise aşağıdaki ayarları yapmanızde fayda
vardir. Makine sadece siz ve güvendiğiniz insanların gire bildigi bir yerde ise bu maddeyi
geçe bilirsiniz. /etc/lilo.conf dosyasını açınız ve aşağıdaki satırları ekleyiniz

timeout=00
restricted
password="your_password"

timeout satırı makine açılırken LILO'nun beklememesini sağlar ki bu da LILO'ya parametre
verilmesini engeller. restricted satırı makinenin single modda açılması için şifre
verilmesi gerektiğini belirtir. Şifreyi ise siz veriyorsunuz. (password satırının
önüne yazarak). Bunları yaptıktan sonra şifrenizin gözükmemesi için aşağıdaki komutu
çalıştırarak /etc/lilo.conf dosyasının izinlerini değiştirmeniz lazım

[root@server /root]# chmod 600 /etc/lilo.conf

s) log'lar
Sisteminizin herhangi bir şekilde kırılması durumunda , saldırı hakkında bilgi ala
bileceginiz tek kaynak log'lardır. Bundan dolayı, sisteminizi kırmış olan bir saldırgan
,işi bittikten sonra log dosyalarını siler ve saldırı hakkında herhangi bir bilgi
alamazsınız. Bunu önlemek için log dosyalarının saldırıyı yapan şahsın ulaşamayacağı bir
yerde kopyalarının tutulması gerekir. En sağlıklı yöntem log'ların print edilmesidir.

Bunun için /etc/syslog.conf dosyasının sonuna aşağıdaki satırı eklemeniz lazım.

authpriv.* ; mail.*;local7.*;auth.*;daemon.info /dev/lp0

Fakat bu yontemin birtakım dezantajları var, makinenizde printer tanıtılmamış ola bilir,
her log'un çıktısını almak fazla masraflı ve karışık ola bilir.Bundan dolayı en iyi
yöntem log'ların başka bir makineye kopyalanmasıdır. Log'ları kopyalacağınız örnek
makinenin adı logserver olsun.Bu durumda sizin makinenizin /etc/syslog.conf dosyasının
sonuna şu satırı eklemeniz lazım.

authpriv.* ; mail.*;local7.*;auth.*;daemon.info @logserver

logserver makinesinde ise /etc/rc.d/init.d/syslog scriptindeki
"daemon syslogd -m 0 " satırını "daemon syslogd -r -m 0" olarak değiştirmeniz ve
değişikliği kayd ettikten sonra her iki makinede aşağıdaki komutu çalıştırarak syslog
programını restart etmeniz lazım

[root@server /root]# /etc/rc.d/init.d/syslog restart

t) /etc/rc.d/init.d dizini

Bu dizinin altında programları çalıştıran scriptler yer almaktadır. Bu dizin altindakı tüm
dosyaların izinlerini aşağıdaki komutla değiştiriniz
[root@server /root]# chmod 700 /etc/rc.d/init.d/*

NOT: Genel olarak kullanıcılara mutlaka görmeleri gereken dosyalar ve dizinler hariç , hiç
bir dosya ve dizine yazma ve okuma izni vermemeye çalışın.

u) suid bitli dosyalar
Bu tür dosyalar çalışma esnasında , işlemlerini devam ettirmek için root hakkı kazanırlar.
Örneğin kullanıcı passwd komutunu çalıştırarak şifresini değiştirirken, passwd programı
/etc/passwd dosyasına yazmak için root hakkı kazanır. Saldıgran bu tür programları farklı
şekilde kullanarak sisteminize zarar vere bilir. Bundan dolayı sistemdeki tüm suid bitli
dosyaların bulunup, bunlardan kullanıcıların kullanmak zorunda olmadıklarını tespit
edilerek suid bitinin kaldırılması lazım.Sistemdeki suid bitli dosyalar aşağıdaki komut
kullanılarak buluna bilir:

[root@serveer /root]# find / -type f \( -perm -04000 -o -perm -02000
\) \-exec ls -l {} \;

Çıktının aşağıdaki gibi olmasi lazım.

-rwsr-xr-x 1 root root 34565 sep 22 23:35 /usr/bin/chage

Buna benzer 20-30 civarında satır çıka bilir. En sağdaki /usr/bin/chage adını ve yerini
gösterir. Sağdaki satıra bakın ve hangi dosyaların kullanıcı tarafından çalıştırılmaması
gerektiğine karar verin. Daha sonra "chmod a-s dosya_adi" komutu ile bu dosyanın suid
bitini kaldırınız.Örnegin kullanıcının /usr/sbin/traceroute ve /bin/ping kullanmasına ge-
rek yok. O zaman aşağıdaki komutları çalıstırmanız lazım

[root@server /root]# chmod a-s /usr/sbin/traceroute
[root@server /root]# chmod a-s /bin/ping

v) Gizli dosyalar

Sisteminize crack programları ve ya passwd dosyaları getirmiş olan bir kullanıcı bu
program ve dosyaların bulunamaması için onları gizli olarak tutar.Ve verdiği isimlerin
dikkat çekici olmamasına dikkat eder. Örneğin bir crack programını ".. " adı ile tutar ve
bu size sıradan bir şeymiş gibi gelir. Bundan dolayı sistemdeki gizli dosyaları sürekli
inceliyor olmanız lazım. Sistemdeki gizli dosyaları görmek için aşağıdaki komutu
çalıştırmanız lazım.

[root@server /root]# find / -name ".*"

Bu komut noktayla başlayan (gizli ) dosyaları bulur ve siz de size normal gözükmeyen
dosyaları inceleye bilirsiniz.

w) Herkes Tarafından Yazıla Bilen Dosya ve Dizinler
Sisteminizi sürekli tara***** sizin yazma izni verdiginiz dosya ve dizinler hariç hiç bir
dosya veya dizinin herkes tarafından yazılabilir olmamasına dikkat etmeniz lazim.
Sisteminizi kırmayı başarmış olan bir saldırgan sisteme tekrar geri döne bilmek bu tür
dosyaları ve dizinleri backdoor olarak bırakmış ola bilir. Bu tür dosya ve dizinleri
bulmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

[root@server /root]# find / -type f \( -perm -2 -o -perm -20 \) -exec ls -lg {} \;


alıntı:ITU SISTEMDESTEK