Excel Kısayol Tuşları,Excel 'de Bilinmeyen Kısayol Tuşları ,Office Kısa Yol Tuşları,Excel'de kısayollar ve işlev tuşları

Excel’de faydalı olabilecek CTRL birleşimli kısayol tuşları, işlev tuşlarının açıklamaları;
CTRL+C Seçilen hücreyi kopyalar.
CTRL+X Seçilen hücreyi keser.
CTRL+V Kopyalanan ve kesilen hücreyi yapıştırır.
CTRL+1 Hücreleri biçimlendir ekranını açar.
CTRL+9 Seçilen satırları gizler.
CTRL+5 Seçilen hücredeki metnin üzerini çizer veya kaldırır.
CTRL+3 Seçilen hücredeki metni italik yapar veya kaldırır.
CTRL+Z Yapılan işlemi bir adım geri alır.
CTRL+Y Geri alınmış işlemi tekrar bir adım ileri götürür.
CTRL+P Yazdırma ekranını açar.
CTRL+S Dosyada yapılan değişiklikleri kaydeder.
CTRL+B Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+A Tüm çalışma sayfasını seçer.
CTRL+0 Seçili satırları gizler.