Turkcell, Türkiye'nin ilk GSM, 2G ve 3G operatörüdür. GSM 900 teknolojisini kullanarak hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana, lisans bedeli de dahil olmak üzere, yurt içerisinde, 30 Eylül 2005 itibarıyla, yaklaşık 4,5 milyar Amerikan Doları yatırım yaptı. Turkcell'in CEO'luğunu 9 Ocak 2007'den beri Süreyya Ciliv yapmaktadır. Turkcell, 31 Mart 2006 itibarıyla 36.3 milyon aboneye ulaşmıştır. Bu abonelerin 6.1 milyonu faturalı hat sahibi iken; faturasız hat sahibi olanların oranı 27.7 milyonu bulmaktadır. Şirket, abone başına ayda 17.1 Amerikan Doları kâr elde etmektedir. Bir abonenin aylık konuşma oranı 109.2 dakikayı buluyor.Bu verilere göre Turkcell'in aylık kârı 925 000 000 Milyon TL'dir. [1]

28 Kasım 2008 tarihinde yapılan Üçüncü Nesil A Lisansı ihalesini Turkcell, 358 milyon avro ile kazandı.[2]

Sayısal veriler

* Turkcell, 27 Nisan 1998 tarihinde de Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması imzaladı.
* Turkcell'in abone sayısı, 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla 34.3 milyona ulaştı.[3]
* Turkcell hisseleri, 11 Temmuz 2000 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve New York Stock Exchange'de (NYSE) eşzamanlı olarak işlem görmeye başlamıştır. Turkcell, NYSE'ye kote olan ilk Türk şirketidir.
* Turkcell'in Fintur aracılığıyla ve TeliaSonera ile ortak olarak sahip olduğu Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'daki iştirakleri ile Ukrayna'daki iştiraki 31 Eylül 2008 itibarıyla 23,1 milyon aboneye ulaşmıştır.
* Turkcell, Türkiye'nin ve bölgenin lider operatörü konumuyla 2003 yılı başında GSM Association Yönetim Kurulu'na girmiştir. Bu kurulda, Turkcell ile birlikte Vodafone, Orange, NTT DoCoMo, AT&T Wireless gibi dünyanın dev GSM operatörleri de bulunmaktadır.
* Turkcell hisselerinin doğrudan ve dolaylı payları dikkate alındığında ortaya çıkan ortaklık yapısını, Çukurova Grubu (%27,05), Sonera Holding (%37,09), Halka Açık (%17,59), Alfa Telekom (%13,22) M.V. Grup (%6,04) ve diğer ortaklar (%0,01) oluşturmaktadır.
* Turkcell, 31 Mart 2008 itibarıyla Türkiye coğrafyasının %81,10'unu kapsayarak toplam nüfusun %98,12'sini, nüfusu 2.000 ve üzerinde olan yerleşim merkezlerinin %100'ünü, bu merkezlerde yaşayan nüfusun da %99,87'sini kapsama alanı altına almış bulunmaktadır.
* Turkcell 27 Ocak 2006 tarihi itibarıyla 185 ülkede 491 operatör ile uluslararası dolaşım ve 90 ülkede 240 operatör ile GPRS uluslararası dolaşım hizmeti vermektedir. Aynı tarih itibarıyla dünyanın en geniş GSM ve GPRS uluslar arası dolaşım listesine sahip operatörü de Turkcell'dir.
* Turkcell 2009 yılı itibari ile 38 milyon abone sayısına ulaşıp,coğrafi kapsama alanı bakımından Türkiye'nin yüzde 98,96'sında çekmektedir.
* Turkcell 30 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Üçüncü Nesil 3G (Third Generation) teknolojisine geçmiştir ve Türkiye'nin 81 il merkezinde aynı anda başlayan GSM Operatöründen biridir.

wikipedia