grüß gott!"

Avusturya’da, ilkokul (Volksschule)-, ve sonrasında Ortaokul (Haupschule)- düzeyinde verilen ve zorunlu olan eğitimi her bireyin tamamlaması gerekmektedir. Bu eğitimden sonra Teknik okul, (Technischeschule), Meslek okulu (Berufschule) veya benzeri okullara devam etmek için öğrencinin başarı düzeyine göre, rehber hocaların yardımı ile, kendisi için en uygun eğitim progr***** yönlendirilmekte ve gerekli sınavları tamamladıktan sonra, diploma (Matura/ Abitur) düzeyinde olan eğitimini tamamlayabilmektedir.

Akademik eğitime devam edecek öğrencilere yönelik eğitim programı sunan Gymnasium, Technischeschule, Berufschule ve benzeri eğitim kurumları, lise seviyesinde eğitim programı ile, öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamaktadır. Mesleki okullardan mezun olan öğrencilerin, üniversitede ayni branş üzerinden üniversite eğitim alması durumunda, öğrencinin eğitimde aldığı dersler gözönünde bulundurularak, müfredat azaltmasına gidilebilmekte ve öğrenci üniversite eğitimini daha kısa sürede tamamlayabilmektedir. Avusturya’da, üniversite eğitimi iki bölümden (Abschnit’ten) oluşmaktadır: Birinci bölümde, temel uzmanlık bilgisi ve sınavları yapılırken; ikinci bölümde ihtisaslaşma ve araştırma yeteneği geliştirilerek, öğrencinin belirli konularda rekabet gücünün üst seviyelere çıkartılması gerçekleştirilmektedir.

Kayıt Kabul Şartları:
Avusturya’da eğitim yapabilmek için, her üniversiteye bireysel başvuru yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin başvuruları, her üniversitenin web sayfasından, online olarak yapılabildiği gibi, posta ile de yapılabilmektedir. Başvuru yapmak için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

• Universiteye başvuru formu,
• Lise diploması ve not dökümü (lise 1, 2, 3) / Matura / Reife Prüfung / A’Levels / Baccalaureat v.b., (Genelde A ve/ veya B düzeyinde başarı derecesi istenmekte),
• Almanca sertifika (minimum Orta Düzey (Mittelstufe) üzeri),
• Üniversiteye ön kayıt belgesi (eğer varsa),
• Universite Transcript’i (eğer varsa),
• Özgeçmiş (CV),
• Referans mektupları (mezun olduğu okuldan, girmek istediği bölümle ilgili branş dersini veren bir öğretmenin değerlendirmesinin olması tavsiye edilmektedir).

Apostille mühürlü, (Convention de La Haye du 5 octobre 1961; uluslararası noter onayı) orijinal belgelerin, kopyaları ile birlikte gönderilmesi tavsiye edilmektedir. Universite başvuruyu değerlendirip karara bağladıktan sonra, öğrenci eğitimine başlayabilmektedir. Eğer öğrencinin yeterli almanca bilgisi yoksa veya lisede aldığı eğitimi yetersiz görülürse, önce dil kursuna, daha sonra da Hazırlık Okulu’na/ (Vorstudiumlehrgang’a/ Studienkolleg’e) gönderilmektedir.

Dil kursları, genellikle seviye tespit sınavından sonra, bir ile üç dönemlik bir dil kurs programını kapsamaktadır. Öğrencinin, üniversite öncesi hazırlık kursu (Vorstudiumlehrgang) boyunca üniversitedeki statüsü ‘düzensiz öğrenci’ (Außerordentliche Hörer) olarak devam etmektedir. Bu programın sonunda, öğrenci, hem dil eğitimini tamamlamak, hem de yetersiz görülen derslerini başarı ile tamamlamak ve belgelemek zorundadır.

Eğitim yılından ve müfredat farklılığından dolayı yapılması öngörülen ders programını tamamlayan öğrenciler, Avusturya’daki on iki yıllık eğitime denk düşen sınavları başarı ile tamamlamış kabul edildiği için orta eğitim bitirme sınavları (Matura veya Reife prüfüng’a) denk bir sertifika/ Diploma ile bunu belgeleme imkanına sahip olurlar. Sözkonusu belgelerle, öğrenciler, üniversitenin birinci sınıfına, ‘düzenli öğrenci’ (Ordentliche Hörer) statüsünde kayıt yaptırabilirler.

ÖSS sınavında başarılı olan öğrenciler de, kazanmış oldukları bölüm doğrultusunda eğitimlerine devam edebilirler, ancak Abitur düzeyinde olmayan eğitim diplomaları için, hazırlık (Studienkolleg) ve dil kursu yapma zorunluğu vardır.

Avusturya Dil Kursu:
Yabancı öğrencilerin Avusturya’da üniversite eğitimlerine başlamadan önce Vorstudiumlehrgang üniversiteye hazırlık bölümünde ÖSD (Avusturya Almanca Dil Diploması) (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)/ – Orta düzey (Mittelstufe)- kursuna gitmeleri ve dil yeterlilik sınavına girerek, Avusturyada dersleri takip edebilecek düzeyde almanca bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Avusturyada'daki üniversitelere başvuru yapan öğrencilerden Mittelstuffe: MII veya MIII düzeyinde almanca bilgisi (700-900 saat arası) istenmektedir. http://www.osd.at/default2.html

Avusturyada Eğitim ücreti:
Üniversiteye kaydını yaptırmak (master ve/ veya doktora dahil) isteyen öğrencilerin, 726.72 Euro her dönem için kayıt ücreti yatırması, ayrıca okula 14.86 Euro kayıt masrafı ödemesi gerekmektedir.

Avusturyada Eğitim Bursları
Leistungsstipendien:
ÖAD ( Österreichische Austausch Dienst) ÖAD - Österreichischer Austauschdienst - Agentur für Internationale Bildungs und Wissenschaftskooperation
AAI (Afro Asiatische Institute) AAI-Wien
AVUSTURYA

aufvidersehen!