'KKTC üniversitelerinde eğitim görürken her ne sebeple olursa olsun eğitimlerini tamamlayamamış tüm öğrenciler için öğrenci affı çıktığı hatırlatılarak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin de üniversitelerine müracaat etmeleri kaydıyla aftan yararlanabilecekleri' bildirildi.
Söz konusu yasaya göre, her ne sebeple olursa olsun KKTC üniversitelerinden ilişiği kesilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler de yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla iki ay içerisinde üniversitelerine müracaat etmeleri kaydıyla aftan yararlanabileceklerdir.