06.10.2007 tarihinde yapılan T.C. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Soruları ve Yanıtları (A Kitapçığı)