Mahalli idareler personeli için görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği

İçişleri Bakanlığından:
MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İndirmek için tıklayınız