16/12/2006 tarihinde yapılan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınavı soru ve cevapları
Memurluk Sınavı A Kitapçığı Soru ve Cevapları
Şube Müdürlüğü Sınavı A Kitapçığı Soru ve Cevapları
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme yönetmeliği