2008 yılında yapılan Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Bşk GYS Soruları ve Cevap Anahtarı

1. İşletme ve Teknik İşler Şube Müdürü Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı
2. Haberleşme ve Arşiv Şefi Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı
3. Muhasebe Şefi Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı
4. Muhasebe ve İdari İşler Şefi Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı