26-11-2008 Tarihinde yapılan Bayındırlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı soru ve cevapları

Grup Yapım Şube Müdürü A Kitapçığı
Grup İmar Afet Şube Müdürü A Kitapçığı
Grup İdari İşler Şube Müdürü A Kitapçığı