2009-YDUS İlkbahar Dönemi Soruları,2009 YDUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2009 YDUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Soruları
ydus2009mayiscocuksag.rar

2009 YDUS Genel Cerrahi Soruları
ydus2009mayisgenelcer.rar

2009 YDUS Ekim Dönemi İç Hastalıkları Soruları
ydus2009mayisichas.rar

2009 YDUS Göğüs Hastalıkları Soruları
ydus2009mayisgogushas.rar

2009 YDUS Tıbbi Mikrobiyoloji Soruları
ydus2009mayistibbimik.rar