2016 YGS Tarih Konuları ve Dağılımları (ÖSYM), YGS Tarih Konuları Soru Dağılımı 2016,2016 YGS Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı,2016 YGS Tarih Konuları

2016 YGS'ye girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biride YGS konuları ve dağılımlarıdır.Aşağıda 2016 YGS Tarih konu ve soru dağılımı verilmiştir.

2016 YGS Tarih Konuları ve Dağılımları
1 İlk Çağ Medeniyetleri
2 İslam Öncesi Türk Tarihi
3 İslam Tarihi ve Uygarlığı
4 Türkiye Selçuklu Devleti
5 Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)
6 En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)
7 20. yüzyılda Osmanlı Devleti
8 Yakınçağ'da Avrupa
9 Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi *
10 Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
11 İnkilaplar *
12 Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
13 Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
14 Erzurum ve Sivas Kongreleri
15 Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
16 Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
17 I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar
18 Sevr Antlaşması
19 Lozan Antlaşması
20 Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21 Jeopolitik Konum
22 Atatürk Devrimleri *
23 Türk Dış Politikası