Merhaba!

YGS Sınavına giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların başvuru sırasında bildirdikleri adreslere gönderilecektir. Sınava giriş belgesi gelmeyen adaylar ne yapmalı?

Sınava giriş belgesi gelmeyen adaylar ne yapmalı?
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ellerine geçmeyen veya kaybeden adaylar belgelerini, Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin yanı sıra ÖSYM bürolarından, Sınav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar ise bu belgeyi ÖSYM'den ücreti karşılığında edinebilecek


SINAVA GİRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER NELERDİR?

2010-YGS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ:

Bu belge Merkezimiz kayıtlarında bulunan adresinize 2010 Mart ayının sonuna kadar gönderilmiş olacaktır. Özel kâğıda basılmış olan bu belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunacaktır. Bu belgenin yıpranmaması için gerekli özeni gösteriniz. 2010-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

Sınava girebilmeniz için 2010-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliğinizi açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir.
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir.

BİR FOTOĞRAF:

Sınavda salon görevlileri, 2010-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafından sizi tanımada zorluk çekebilirler. Bu nedenle, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını mutlaka yazmalıdır.

2010-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesinden oluşan iki belgeyi eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun, 2010-YGS'ye alınmayacaktır.

Bir aday 2010-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadığı halde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Başkanlığınca geçersiz sayılacaktır.

Sınava girerken, yanınızda yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ( 2B, B veya HB), yumuşak, leke bırakmayan, kaliteli bir silgi ve bir kalemtıraş bulundurmanız gerekir.

Sınavdan birkaç gün önce sınava gireceğiniz binayı gidip görmeniz yararınıza olacaktır. Hiçbir aday,
2010-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.
2010-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ellerine geçmeyen veya kaybedenler,
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ile ÖSYM Bürolarından sınav haftasında, 3,00 TL ödeyerek,
bu belgelerini yeniden çıkartabilirler.

2010 YGS Snav Giri Belgesi Haberi - Eitim Haber - 2010 Af, Ales, ss, Sbs, Pybs