Saka kuşu (Carduelis carduelis), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından kafeslerde çok beslenen ötücü bir kuş türü.

Erişkinlerde gaga dibinden gözün arka ucuna kadar yayılan kırmızılığı yalnız gaga ile göz arasındaki koyu esmer bir bant keser. Başın gerdan ve gözün gerisindeki yanları beyaz, tepe ve boyun yanları siyahtır. Kanatların ortası boyunca, gövdeye doğru sarı renkli geniş bir bant uzanır. Kanatların beyaz lekeli arka kenarları dışında kalan öbür bölümleri siyah, sırt kahverengi, kuyruksokumu beyazımsıdır. Siyah kuyruk tüylerinin uçlarında da beyaz lekeler bulunur. Gençlerde kanat ve kuyruk tüyleri erişkinlerinki gibidir. Ama öbür bölümler grimsi kahverengi ve koyu çizgilidir. Erişkinlerin uzunluğu 14 cm'yi bulur.

Güzel ötüşleri ile tanınan bu kuşlar özellikle devedikeni tohumları ile beslenir. Orman kenarlarında ve ağaçlık yerlerde ürer, üreme mevsimleri dışında küçük sürüler halinde dolaşırlar. Meyve bahçeleri parklarda sık görülen kuşlardandır.

Coğrafi dağılımları Avrupa, Asya'nın batısı ve Kuzey Afrika'yı kapsar. Türkiye'nin hemen her yerinde yaz kış görülebilir.

Bu kuş türü içinde farklı ırklar barındıran iki ana gruba bölünmüştür. Bu iki grup komşu oldukları bölgelerde birbirlerine karıştıkları için ayırt edilebilir bir tüy yapısı olsa da caniceps grubu ayrı bir tür olarak tanınmamıştır.

Carduelis carduelis carduelis grubu.

* Carduelis carduelis balcanica. Güneydoğu Avrupa.
* Carduelis carduelis brevirostris. Kırım, Kuzey Kafkasya.
* Carduelis carduelis brittanica. Britanya Adaları.
* Carduelis carduelis carduelis. Avrupa anakarasının büyük kısmı, İskandinavya.
* Carduelis carduelis loudoni. Güney Kafkasya, İran.
* Carduelis carduelis major. Batı Sibirya.
* Carduelis carduelis niediecki. Güneybatı Asya, Kuzeydoğu Afrika.
* Carduelis carduelis parva. Atlantik Adaları, İber Yarımadası, Kuzeybatı Afrika.
* Carduelis carduelis tschusii. Korsika, Sardunya, Sicilya.

Carduelis carduelis caniceps grubu.

* Carduelis carduelis caniceps. Orta Asya'nın güneyi.
* Carduelis carduelis paropanisi. Afganistan'dan Batı Himalayalara ve Tien Shan'a.
* Carduelis carduelis subulata. Orta Sibirya'nın güneyi