2. Sayfa, Toplam 2 BirinciBirinci 12
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 Toplam: 20

Dini Kavramlar Sözlüğü

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Dokümanlar Forumunda Bulunan Dini Kavramlar Sözlüğü Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Selam! AZÎMET Sözlükte "bir şeye kesin karar vermek, niyet etmek" anlamına gelen azîmet, fıkıh usulünde, mükelleflerin özür ve daha sonra ...

 1. #11
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  AZÎMET

  Sözlükte "bir şeye kesin karar vermek, niyet etmek" anlamına gelen azîmet, fıkıh usulünde, mükelleflerin özür ve daha sonra meydana gelen durumları göz önünde bulundurulmaksızın ilk olarak konulan hükümlere denir

  Başka bir ifade ile, umumî ve kaide olarak bir şeyin yapılması ve terk edilmesi yolunda konan hükümlerdir

  Azîmet, ilk olarak meşru kılınan ve yapılması arızî sebeplere dayanmadığından, asıl ve genel olan hükümlerdir; bunlar herkesi ilgilendirir ve tabiî hallerinde mükelleflerin hepsi buna uymak zorundadır

  Azîmet, teklifi hükümlerden olup, farz, vacip, mendub, haram, mekruh çeşitleri bulunmaktadır Namaz, oruç, zekat ve diğer vecibeler, domuz ve ölü eti yeme, kumar oynama ve zinanın yasaklanması birer azîmet hükmüdür

  Azîmetin zıttı ise, ruhsattır

 2. #12
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  AZİL

  Arapça asıllı bir kelime olan azil, sözlükte "ayırmak, uzaklaştırmak" anlamlarına gelir Bir vazife veya memuriyetten ayırmaya da azil denmiştir

  Istılahta ise, bir nevi doğum kontrolü usulü olup, cinsî münasebet sırasında erkeğin geri çekilip menisini dışarı akıtması demektir
  Azil, İslâm'ın çıktığı dönemlerde, Araplar arasında bilinmekte olan bir doğum kontrolü metodudur

  Hadislerde Hz Peygamber'in buna izin verdiği görülmektedir: Bir sahabî Hz Peygamber'e azil yaptığını, bunun sakıncası olup olmadığını sorduğunda; "istersen azil yap, fakat Allâh'ın takdir ettiğine mani olamazsın" buyurmuşlardır (Ebû Dâvûd, Nikâh, 48)

  Sahabeden Cabir de; "biz Rasulullah devrinde, Kur'ân nazil oluyorken azil yapıyorduk; eğer yasak edilecek olsaydı, bunu Kur'ân yasaklardı" demiştir (Buharî, Kader, 4)

  Müçtehitlerin çoğunluğu bu ve benzeri hadisleri esas alarak azlin mubah olduğunu, ancak, azil konusunda erkeğin hanımından izin alması gerektiğini belirtmişlerdir

  Azle kıyas edilerek, erkeğin ve kadının ruh ve beden sağlığına zarar vermeyen diğer korunma yöntemleri de caiz kabul edilmiştir Ancak, döllenme olduktan sonra doğuma engel olma, çocuk düşürme, insanî ve ahlâkî bir suç, dinen de büyük günah sayılmaktadır

 3. #13
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  ÂBİD

  Sözlükte "hizmet eden, itaat eden, kulluk eden ve ibadet eden" anlamlarına gelen "âbid" kavramı;
  din dilinde namaz, oruç, hac, zekat, dua, zikir, tevbe, cihâd, takvâ ve sabır gibi
  güzel amelleri işleyen;
  içki, kumar, zina, yalan, hırsızlık, gasp, zulüm ve adam öldürme
  gibi haramlardan kaçınan, kısaca
  Allah ve Peygambere itâat eden kimse anlamında kullanılmaktadır

  Çoğulu, âbidin ve âbidât'tır
  "Âbid" kavramı Allah'a ibâdet edeni de Allah'tan başkalarına ibadet edeni de ifâde eder
  Kur'ân'da tekil ve çoğul şekliyle 12 âyette geçmiş,
  Allah'a ibâdet edenler övülmüş (Bakara, 2/138; Tevbe, 9/112)
  Allah'tan başkasına ibâdet edenler ise yerilmiştir (Enbiyâ, 21/53)

 4. #14
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  ÂDÂB

  Edep kelimesinin çoğulu olan âdâb;
  dinin gerekli gördüğü ve aklın güzel bulduğu bütün söz ve davranışları,
  uyulması gereken görgü kurallarını, göz önünde bulundurulması ve
  izlenilmesi gereken esasları ifade eder

  İyiliğe ve güzelliğe yönelttiği için, insanın övgüye değer özelliklerine de edep denilir
  Bir fıkıh terimi olarak âdâb, "Hz Peygamber'in devamlı olarak değil de ara sıra yaptığı işler, davranışlar karşılığı olarak" kullanılmaktadır
  Âdâbı yerine getiren sevap kazanır, yerine getirmeyen günaha girmez ve kınanmaz
  Bu yönüyle nâfile, mendub, müstehap, tatavvu ve fazilet ile eş anlamlıdır

  Âdâb kelimesi, bir iş veya sanata, bir hal veya davranışa nispet edildiği zaman o alana ait özel kuralları ve
  incelikleri ve o konuda uyulması gereken dinî, ahlâki ve mesleki hüküm ve esasları ifade eder
  Âdâbü's-sülük, âdâbü'l-müftî gibi

 5. #15
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  ÂFÂK-ÂFÂKÎ

  Âfâk, ufuk kelimesinin çoğuludur
  Âfâka nisbet eki eklenerek yapılmış bir kelime olan âfâkî kelimesi kelâm, felsefe ve
  psikoloji ilimlerinde objektif (nesnel) karşılığı olarak kullanılmaktadır

  Âfâkî kelimesiyle genellikle "dış dünya ile ilgili olan, bireyin şahsî görüş ve inançlarından bağımsız olarak gerçekliği bulunan,
  herkesin izleyip gözleyebileceği reel durumlarla ilgili olan şey" kastedilmektedir

  Âfâkî kelimesinin karşıtı enfüsî (sübjektif) kelimesidir
  Kur'ân'da âfâk ve enfüs kelimeleri karşıt kavram olarak bir arada geçmektedir
  "Gerek âfâkta (dış dünya ve madde âlemi), gerek enfüste (insanın iç dünyası ve ruh âlemi) delillerimizi yakında onlara göstereceğiz" (Fussilet, 41/53)

  Kur'ân'ın bu yaklaşımına uygun olarak Allah'ın varlığını ispatta kelâmcılar daha çok âfâkî
  (kozmolojik ve ontolojik) delilleri kullanırken, mutasavvıflar enfüsi (psikolojik ve ahlâkî)
  delilleri kullanma yoluna gitmişlerdir

  Bir fıkıh terim olarak âfâk, Mekke dışından hacca gelenler için belirlenmiş ve
  "mîkât" denilen yerlerin dışında kalan bölgelere denir
  Bu bölgede yaşayanlara da "âfâkî" denir (bk hac)

 6. #16
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  ÂHİR ZAMAN

  Dünyanın sonu anlamına kullanılan bir kavramdır
  İslâm inancına göre, âlemin başı olduğu gibi sonu da vardır
  Ancak bu sonu bilmek insan gücünün dışındadır

  İnsanın ömrü gibi alemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Hakk'a aittir
  Kur'ân-ı Kerim'de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir:
  "Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar
  De ki: Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir
  Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz " (A'raf,7/187),

  "Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, ancak Allah'a aittir" (Lokmân, 31/34)

  Hz Peygamber'den sonra elçi gönderilmeyeceği için ona ahir zaman Peygamberi,
  ümmetine de ahir zaman ümmeti denmiştir

 7. #17
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  ÂLEM

  Alâmet ve nişan koymak anlamındaki a-l-m kökünden türemiş olan âlem,
  yaratıcının varlığına delalet eden, onun bilinmesini sağlayan şeye denir

  Âlem terimi maddî ve manevî bütün varlıkları kapsar,
  tabiat âlemi,
  akıl âlemi,
  İslâm âlemi gibi

  Kur'ân-ı Kerim'de âlem kavramının çoğulu olan âlemîn kelimesi birçok yerde kâinat ve insan topluluklarını ifâde etmek için kullanılmıştır
  Rabbu'l-âlemîn tabiri ise, Allah'ın canlı ve cansız tüm varlıkların sahibi olduğunu ifade eder
  Ehl-i Sünnet kelâmcılarına göre âlem cevher ve arazlardan oluşmuştur
  Cevher; kendi başına boşlukta yer tutan ve arazları taşıyan şey demektir
  Araz ise varlığı ancak kendisini taşıyan başka bir varlıkla bilinebilen,
  kendi başına boşlukta yer tutamayan, renk, koku, oluşum gibi durum ve özellikleri belirtir
  Sürekli değişime uğrayan arazların ezelî olması düşünülmediği gibi arazları taşıyan cevher ve
  arazlardan oluşmuş âlem de ezelî değildir; sonradan yaratılmıştır
  Âemi yoktan var eden de Allah'tır

 8. #18
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  ÂMENTÜ

  Ehl-i sünnet inancı açısından mü'minlerin îmân esaslarını ana hatlarıyle ifâde eden özel bir kavramdır
  Arapça'da "âmene" fiilinin birinci tekil şahsı olup Türkçe karşılığı "îmân ettim" demektir
  Kur'ân'da üç yerde; kişinin îmânını açıklarken kullandığı bir ifâde olarak geçmektedir
  Şûrâ sûresinde şöyle buyurulmaktadır:
  "İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol
  Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allâh'ın indirdiği bütün kitaplara inandım" (Şûrâ, 42/15; Ayrıca bk Yûnus, 10/90; Yâsîn, 36/25)

  "Amentü" deyimi ile herkesin inanması gereken îmân esasları şöyle formüle edilmiştir:
  "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyi veya kötü her şeyin Allah'ın takdiri ile olduğuna îmân ettim
  Ölümden sonra diriliş gerçektir Allah'tan başka İlâh olmadığına, Hz Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim"

  Bu îmân esasları Kur'ân'ın çeşitli yerlerinde ifadesini bulmuştur (Bakara, 2/177, 285; Nisâ, 4/136)
  Buhârî ve Müslim'de yer alan Cibril hadisinde de söz konusu îmân esaslarına, benzer bir şekilde yer verilmiştir (Buhârî, İmân, 37; Müslim, İmân, 1)
  İslâm'a ait dinî bilgilerin öğretilmesinde geleneksel inanç metni olan "Âmentü", itikadla ilgili kaynaklarda da yer almıştır

 9. #19
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  ÂMÎN

  Yüce Allah'ın kabul etmesini temenni amacıyla dua sonunda "kabul buyur" anlamında söylenen bir sözdür
  Bu kelime Kur'ân'da geçmemektedir
  Peygamberimiz (as), duanın sonunda âmîn denilmesini tavsiye etmiştir (Müslim, Salât, 62, 87; Buhârî, Ezân, 111)
  Namazda Fâtiha sûresi okunduktan sonra âmîn demek sünnettir (İbn Mâce, İkâme, 14)

 10. #20
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  ÂYET

  Sözlükte "açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne" demektir
  Çoğulu ây ve âyât'tır Allah'ın varlığına delâlet eden şeylere ve
  peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir

  Kur'ân'da bu kelime; aynı temel anlamları içerecek şekilde mucize (Bakara, 2/211; Mü'min, 40/78),
  alâmet (Bakara, 2/248),
  ibret (Nahl, 16/11),
  acâib iş (Mü'minûn, 23/50),
  delil (Rûm, 30/20-25; İsrâ, 17/12) ve
  Kur'ân âyeti (Nahl, 16/101) karşılığı olarak kullanılmıştır

  Kur'ân, sûrelerden, sûreler de âyetlerden oluşmuştur
  Âyet, sonu ve başı belli olan, uzun veya kısa, bir harf veya birkaç kelime veya cümleden oluşan Allah'ın sözlerine denir
  Her âyet Kur'ân'dır
  Anlamlı en kısa âyet bir kelime olan ve "yemyeşil" anlamındaki "müdhâmmetân" dır (Rahmân, 55/64)
  En uzun âyet ise bir sayfadır (Bakara, 2/282)
  Fâtiha sûresinin başındaki besmele dâhil, Kur'ân da 6236 âyet vardır

  Diğer sûrelerin başlarındaki âyetler, sûreleri birbirinden ayırmak için konulmuştur, o sûreden birer âyet değildir
  Âyetlerin son kelimelerine kendisinden sonra gelen âyeti ayırdığı için "fâsıla" (çoğulu, fevâsıl) denir
  Âyetlerin sûrelerdeki dizilişi vahiy ile belirlenmiştir (tevkîfî)
  Âyetlerin bir kısmı Mekke'de bir kısmı da Medine'de inmiştir
  Manalarının anlaşılırlığı bakımından âyetler muhkem ve müteşâbih kısımlarına ayrılmakla birlikte (Âl-i İmrân, 3/7)
  sağlam ve güzel olma bakımından bütün âyetler, muhkem ve müteşâbihtir (Hûd, 11/1; Zümer, 39/23)
  İlk inen âyetler Alâk sûresinin ilk beş âyetidir Son inen âyetler hakkında görüş birliği yoktur
  Bakara sûresinin 278 ve 281,
  Nisâ sûresinin 176,
  Tevbe sûresinin 128-129,
  Nâs sûresinin 1-3 ve
  Mâide sûresinin 3 âyetlerinin son inen âyetler olduğu söylenmektedir

Benzer Konular

 1. Kur’an’da Yaratılış ile ilgili kavramlar
  mopsy Tarafından Kuran-ı Kerim Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 16-08-2012, 03:52 AM
 2. Seo Sözlüğü
  dogangunes Tarafından Google Optimizasyon Foruma
  Yorum: 7
  Son mesaj: 11-09-2010, 04:58 PM
 3. Psikolojik kavramlar
  dogangunes Tarafından Ruh Sağlığı (Psikoloji) Foruma
  Yorum: 66
  Son mesaj: 31-08-2008, 08:42 AM
 4. Tıp Sözlüğü
  serseriozi Tarafından Sağlık Bilgileri Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 30-05-2007, 09:54 AM
 5. Edebiyat: Tanım-Türler-Kavramlar
  Nil@y Tarafından Edebiyat Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 27-11-2006, 07:19 AM
Yukarı Çık