Mesnevî, Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin altı ciltlik Farsça eseri. Mesnevî, doğu klasik edebiyatında, uyakça müstakil beyitlerinin ikişer mısraı kafiyeli bir şiir tarzıdır ve muhtelif şairlerin neşrettikleri birer 'Mesnevî' vardır.

Mesnevi-i Şerif (6 cilt Pdf ) Linki aşağıdadır. Rar şifresi:muhteva.com

http://turbobit.net/c3tfiz8x1pd7.html