Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesine Göre, Birlikçe Herhangi Bir Bağlayıcılığı Olmamak Üzere Hazırlanmış Bulunan ve 01.07.2010 Tarihinden İtibaren Uygulanması Tavsiye Edilen "Trafik Sigortası Rehber Tarifesi."

İNDİRİN