Türkiye'deki internet kullanıcıları arasında kadınların evden, erkeklerin ise iş yerinden internete girmeyi daha çok tercih ettiği belirlendi.Devlet Planlama Teşkilatı ''Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010'' raporundan derlenen bilgilere göre, tüm internet kullanıcıları içerisinde kadınların yüzde 68,2'si internete evden girerken, erkeklerde bu oran yüzde 51,6 olarak gerçekleşti.
İşyerinde ise erkekler yüzde 38 ile ilk sırada yer alırken kadınlar yüzde 22,7 oranına ulaştı.
Eğitim alınan yerlerde kadınlar yüzde 11,8 ile yine ilk sırada yer alırken erkeklerin yüzde 7,4'ü söz konusu mekanlardan internete girdi.
Raporda her üç erkekten birinin de internete, internet kafelerden ulaştığı belirtildi.

Raporda öne çıkan bazı satır başları şöyle:

-Yaş grupları itibarıyla internet kullanımında 16-24 yaş grubu yüzde 59,4 ile ilk sırada yer alırken, 25-34 yaş grubu yüzde 45,1 ile ikinci sırada, 35-44 yaş grubu 30,2 ile üçüncü sırada, 45-54 yaş grubu yüzde 18,6 ile dördünce sırada, 55-64 yaş grubu yüzde 6,2 ile beşinci sırada ve 65-74 yaş grubu da yüzde 2 ile son sırada yer aldı.

-DPT'nin 2009 yılı sonu verilerine göre geçtiğimiz yıl tüm internet kullanıcılarının yüzde 72,4'ü e-mail alıp gönderme, yüzde 70'i çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma veya haber indirme, yüzde 57'si sohbet/chat/gerçek zamanlı yazışma ve yüzde 56,3'ü oyun, müzik, film, görüntü indirme/oynatma yaptı.

Bunları sırasıyla yüzde 52,9 ile mal ve hizmet hakkında bilgi alma, yüzde 49,8 ile internet üzerinden telefonla ya da video görüşmesi yapma, yüzde 45,1 ile sağlıkla ilgili bilgi alma, yüzde 43,3 ile internet üzerinden radyo ya da televizyon takip etme, yüzde 31,7 ile öğrenme amacıyla internete başvurma, yüzde 25,7 ile okul, üniversite, mesleki kurslar ile ilgili faaliyetler için bilgi arama, yüzde 24 ile kendi oluşturduğu metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb içeriği internet ort***** taşıma, yüzde 22,5 ile seyahat konaklama ilgili hizmetlerin kullanımı, yüzde 15,2 ile yazılım indirme, yüzde 14 ile internet bankacılığı, yüzde 13,2 ile iş arama ya da iş başvurusunda bulunma, yüzde 5,8 ile herhangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma ve yüzde 2 ile mal veya hizmet satışı takip etti.

-İnternet kullanıcıları içerisinde online alışveriş yapanların yüzde 32,2'si elektronik eşya siparişi verirken sadece yüzde 1,1'i hisse senedi, finansal hizmetler ya da sigorta alımı için bütçe ayırdı.

BAĞLANTI YÖNTEMLERİ

-Hanelerde internet bant genişliği her geçen yıl artıyor. Buna göre geçtiğimiz yıl bilgisayarların yüzde 32,5'i geniş bant internet erişimine sahip oldu. Bu oran 2 yıl önce yüzde 20 civarındaydı. Yine 2009'da bilgisayarların yüzde 85,6'sı ADSL/SDSL, yüzde 5,8'i çevirmeli bağlantı, yüzde 2'si KabloNET ve yüzde 10'u cep telefonları üzerinden dijital aleme ulaştı.

-Geçtiğimiz yıl evlerin yüzde 61,9'unda sabit telefon hattı, yüzde 87,6'sında cep telefonu, yüzde 30'7'sinde masaüstü bilgisayar, yüzde 11,2'sinde taşınabilir bilgisayar, yüzde 0,6'sında el bilgisayarı ve yüzde 3,7'sinde oyun konsolu yer aldı.

EĞİTİM ŞART AMA BİLGİSAYAR YOK
İlköğretimde geçtiğimiz yıl Tunceli'de bilgisayar başına 10,8 öğrenci düşerken, bu ili sırasıyla 12,3 öğrenci ile Artvin, 13,1 öğrenci ile Bayburt, 14 öğrenci ile Burdur, 15 öğrenci ile Gümüşhane izledi.
Tüm iller arasında Gaziantep 50,7 öğrenci ile sonuncu sırada yer alırken onu 49,5 öğrenci ile Bursa, 42,6 öğrenci ile Şanlıurfa, 41 öğrenci ile Antalya ve 40,9 öğrenci ile İstanbul izledi.
Ortaöğretimde ise bilgisayar başına 8,7 öğrenci ile Sinop lider olurken bu ili 8,8 ile Tunceli, 9,5 ile Gümüşhane, 9,6 ile Bilecik ve 10 öğrenci ile Artvin izledi.
İstanbul'un 59,6 öğrenci ile son sırada yer aldığı bu kategoride bu ili 49,9 ile Batman, 46,2 ile Gaziantep, 43 ile Diyarbakır ve 40,3 ile Şanlıurfa takip etti.
Bilgi Teknolojileri (BT) sınıfı kurulması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun en az 8 dersliğe ve 150 öğrenciye sahip olması şartı arandığına işaret edilen raporda, tüm okullarda bilgi teknolojileri laboratuvarı kurulması yerine kurulum için okul bazında belirli bir kapasitenin varlığının arandığı bu sebeple iller bazında okul veya öğrenci sayısı ile bilgi teknolojileri laboratuvarı sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığına dikkat çekildi.
Buna göre İstanbul'daki resmi 2 bin 202 ilk ve ortaöğretim okulunda 3 bin 115 BT sınıfı/laboratuvarı yer alırken bu ili 1392 okul ve 1465 BT sınıfı ile Ankara ve 1318 okul ve 1137 BT sınıfı ile İzmir izledi.
Bu alanda Kilis 135 okul ve 67 sınıf ile sonuncu, Bayburt 129 okul ve 70 sınıf ile sondan ikinci ve Ardahan 201 okul ve 75 sınıf ile sondan üçüncü sırada yer aldı.

AVRUPA'YA YETİŞEMİYORUZ
Rapora göre bilgi teknolojileri alanında Türkiye önemli gelişmeler sağlasa da AB ile fark kapanmıyor. Buna göre geçtiğimiz yıl Türkiye'de tüm nüfus içerisinde internet kullanım oranı yüzde 34'de kalırken, AB'de bu oran 2 kat fazla olarak ortalama yüzde 67 olarak gerçekleşti. Rapora göre düzenli internet kullanımı, hanelerde internet erişimi ve genişbant internet sahipliği konularında da AB, Türkiye'ye 2 kat fark atmış durumda ve bu fark da geçen zaman karşın kapanmıyor.

haberturk