AutoHotkey : Bu ücretsiz program ile sanal olarak herhangi bir tuş, düğme veya kombinasyon "hotkey" (kısayol) olarak ayarlanabilir. Benzer olarak tuşladığınız zaman genişleyen kısayollar da bu program aracılığı ile tanımlanabiliyor.

Özellikler:
Tuşları yeniden yönlendirme
Seskartı ayarları değiştirme
Joyistick veya klavyeyi fare olarak kullanma
Herhangi bir pencereyi transparan yapma
Her zaman üstte seçeneği veya şekil değiştirme
Pano işleme
Sistem menüsü ikonlarını ve menü öğelerini kişiselleştirme
Varolan AutoIt v2 scriptlerini çalıştırma
Herhangi bir scripti EXE dosyası olarak çevirebilme