Kadastro Müdürlüklerinin başvuru takip, evrak kayıt, randevu kayıt, fen kayıt, teknik arşiv takip, nirengi izleme, poligon izleme, demirbaş takip fonkisyonlarının tümünü yerine getirir.

[DOWNLOAD]http://www.lideryazilim.com/index.php?showfile=1&fid=19&p=downloads&area=1&cat eg=6[/DOWNLOAD]